FacebookGoogle PlusEmail
Close

По-малко токсичнa терапия за индолентни лимфоми

R-CHOP  Резултатите от фаза III на клинично проучване, представени срещата на Американското дружество по хематология, може да има значително въздействие върху терапиите от първа линия за лечение за индолентните лимфоми.

  В момента, стандарт за първа линия терапия за фоликуларен лимфом, мантелноклетъчен лимфом и други индолентни видове лимфоми, е комбинираният химиотерапевтичен режим, известен като R-CHOP (Rituxan + циклофосфамид, даунорубицин, винкристин, преднизон), но констатациите публикувани на срещата на Американското дружество по хематология (б.пр – декември 2009) предполагат, че по-добрия партньор за комбиниране с Rituxan е Bendamustine (Treanda) / Бендамустин.

  В крайна сметка, общата честота на отговор в проучването за Rituxan + CHOP (91.3%) и за Rituxan + bendamustine (92.7%) са практически едни и същи, но последната терапия е значително по-малко токсична, особено в два често срещани хематологични токсични ефекти:

  • Левкоцитопения: Rituxan + bendamustine (12,1%), Rituxan + CHOP (38.2%)
  • Неутропения: Rituxan + bendamustine (10,7%), Rituxan + CHOP (46,5%)

Проучването е проведено в Университетската болница в Гисен, Германия и вече се счита, че ще промени практиките.

 Б.пр. – статията е от декември 2009 г. и към 2017 г, лекарството вече се използва и у нас. Попитайте лекуващия си лекар за повече детайли.

  Ето и информация от Българското Сдружение на болните от Лимфом: www.lymphom-bg.com

Източник: www.lymphoma-action.org.uk

Споделете страницата: