Всичко за Лимфом Всичко за лимфом

В този сайт можете да намерите информация за лимфом.
Симптоми, видове, диагностициране, лечение, химиотерапия, хранителни добавки, мнения и препоръки.
Добре дошъл, Guest | 21.02.2018 | 13:50
МЕНЮ
Реклами
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ЛИМФОМ НА ХОДЖКИН

Ходжкин е наричан добрият рак. Под това трябва да се разбира, че в по-голям процент е лечим, с продължителни ремисии и не толкова често срещани рецидиви. Интравенозна системаЛечението му както в Европа, така и в САЩ е еднакво и се използват както лъчетерапия, така и химиотерапия, като при химиотерапията се назначават три основни вида: ABVD, BEACOPP и Stanford V.
Пациенти с ранен стадий на болестта (I A или II A) се третират ефективно с химиотерапия или лъчева терапия. Изборът на лечението зависи от възрастта, пола, големината на тумора и  хистологичния подтип на заболяването. Пациенти с по-късен стадий (III, IV А, IV B) се третират само с комбинирана химиотерапия. Пациенти, в който и да е стадий, но с широка маса в гръдния кош се третират обикновено комбинирано с химиотерапия и лъчетерапия. В България се използват ABVD и BEACOPP.

ABVD химиотерапия
В момента, ABVD химиотерапевтичен режим е стандартното лечение на болестта на Ходжкин в САЩ. Съкращението е акроним от четирите лекарства включени в него: Adriamycin (Doxorubicin), Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine. Разработена в Италия през 1970 г., лечението с ABVD обикновено отнема между шест и осем месеца, въпреки че понякога може да са необходими още терапии.
Един цикъл на ABVD химиотерапия се прави в продължение на 4 седмици. Обикновено, с две дози при всеки цикъл (ден 1-и и ден 15). Всички лекарства се прилагат интравенозно. ABVD химиотерапия обикновено се дава в амбулаторни условия, не се изисква болничен престой.
Типични дози за един 28-дневен цикъл на ABVD, са както следва:
 
    Adriamycin 25 mg/m2 интравенозно в ден 1 и ден 15
    Bleomycin 10 units/m2 интравенозно в ден 1 и ден 15
    Vinblastine 6 mg/m2 интравенозно в ден 1 и ден 15
    Dacarbazine 375 mg/m2 интравенозно в ден 1 и ден 15
Общият брой на циклите зависи от стадия на болестта и как пациентът толерира химиотерапия. Дозите могат да бъдат забавени поради странични ефекти.

Stanford V химиотерапия
По-новият Станфорд V режим е наполовина по-кратък от ABVD, но включва по-интензивен химиотерапевтичен график и лъчетерапия. В рандомизирано контролирано проучване в Италия е достигнат извода, че Станфорд V е по-лош вариант от ABVD. Терапията включва лекарствата: Doxorubicin, Bleomycin, Vinblastine, Vincristine, Mechlorethamine, Etoposide, Prednisone.

BEACOPP химиотерапия
BEACOPP е терапия, която се използва главно в Европа, за стадии, по-късни от II. Процентът на излекуване с BEACOPP схемата на лечение е приблизително с 10-15% по-висока от стандартна терапия с ABVD, при лечение на напреднали стадии. Това беше доказано на хартия в The New England Journal of Medicine (Diehl et al.), но лекарите в САЩ все още фаворитизират ABVD, може би защото някои лекари мислят, че BEACOPP индуцира повече вторична левкемия. Това не е доказано след 10 години опит с този режим. Все пак, това изглежда пренебрежимо в сравнение с по-високата честота на излекуване. Лечението с BEACOPP е по-скъпо поради изискването за съпътстващо лечение с GCSF за увеличаване на производството на бели кръвни клетки. Терапията включва лекарствата: Doxorubicin, Bleomycin, Vincristine, Cyclophosphamide, Procarbazine, Etoposide, Prednisone. BEACOPP обикновено се дава в амбулаторни условия, не се изисква болничен престой.
Система за вливане
Обикновено лечението на пациента е в цикли през 21 дни.

BEACOPP стандартен режим включва:
(B)leomycin: 10 mg/m² интравенозно през ден 8
(E)toposide: 100 mg/m² интравенозно през дни 1-3
(A)driamycin: 25 mg/m²  интравенозно ден 1
(C)yclophosphamide: 650 mg/m² интравенозно ден 1
Vincristin(=(O)ncovin): 1,4 mg/m² (макс 2 мг) интравенозно през ден 8
(P)rocarbazine (Натулан): 100 mg/m² перорално от ден 1 до 7
(P)rednisone (Медрол): 40 mg/m² перорално от ден 1 до ден 14

  

Спасителните режими химиотерапия (Salvage Therapy) се прилагат след рецидив на болестта и при подготовка за автоложна трансплантация. Дозата на медикаментите е по-висока и страничните ефекти по изявени. Такива схеми са:

ICE (ifosfamide, carboplatin, etoposide)

DHAP (cisplatin, cytarabine, prednisone)

Прилагани по следния начин:

Режим ICE :

Ifosfamide: 5 g/m2, ден 2

Carboplatin: AUC 5, ден 2

Etoposide: 100 mg/m2, дни 1-3

Режим DHAP:

Cisplatin: 100 mg/m2, ден 1

Cytarabine: 2 g/m2, даван 2 пъти в ден 2

Dexamethasone: 40 mg, дни 1-4

  Поради факта, че аз бях диагностициран с IV B стадий на болестта, моето лечение се проведе с BEACOPP. Повече за него и как минаваше един цикъл на терапията можете да прочетете на страницата "Моят личен Ходжкин".
Раздели


=> Новини и статии

=> Електронна библиотека

=> Обяви за лекарства

Полезни връзки


Блог за емоциите на моята Подкрепа по време на лечението

Българско Сдружение Лимфом

Facebook на Сдружение Лимфом

Група за взаимопомощ към Българско Сдружение Лимфом

Facebook група за споделяне и подпомагане на пациенти с лимфом

Информация за Лимфом

Европейска Коалиция на Онко Пациенти

Натурално лечение

Търси
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Реклами
Статистики