Всичко за Лимфом Всичко за лимфом

В този сайт можете да намерите информация за лимфом.
Симптоми, видове, диагностициране, лечение, химиотерапия, хранителни добавки, мнения и препоръки.
Добре дошъл, Guest | 18.02.2018 | 07:34
МЕНЮ
Реклами

    ПРИМЕРИ ЗА СКАНИРАНЕ С ПЕТ СКЕНЕР НА ПАЦИЕНТИ С ЛИМФОМ

    Към документа, който е представен на горната страница, са добавени и няколко примера за използването на ПЕТ скенер при проследяване и ре-стадиране на пациенти с различни лимфоми.

    Тук можете да ги разгледате и тях:

Пример 1

Фигура 1. Позитронно-емисионна томография (PET) - отрицателна остатъчна маса при пациент с Лимфом на Ходжкин, нодуларна склероза. Този пациент претърпява ре-стадиране с PET/CT сканиране 1 месец след лечение с шест цикъла на доксорубицин, блеомицин, винбластин и дакарбазин. Сканирането показва остатъчна маса в медиастинума с размери 5.0х3,7 cm, с поглъщане на FDG (fluorodeoxyglucose) видимо по-малко от това на медиастиналните кръвни структури (съдов сноп), (масата всъщност се явява фотопенична в сравнение с активността на околният медиастинален фон). Този пациент в момента е без прояви на заболяването, след 25 месеца проследяване след терапията.

(A) CT изображения;

(B) PET изображения

(C) насложени PET и CT изображения.

HU - Hounsfield единица; SUV -  стандартизирана стойност на поглъщане.

 Сканиране с ПЕТ

Пример 2

Фигура 2. Позитронно-емисионна томография (PET) - отрицателна остатъчна маса при пациент с 3-та степен на фоликуларен / дифузен B-клетъчен неходжкинов лимфом. Този пациент е имал екстензивно лимфоматозно засягане при провеждането на PET/КТ в дясната част на врата, аксилите, паратрахеално, периаортално, както и двата ингвинални региона в допълнение към засягането на далака. PET/CT е направено 1 месец след завършване на шест цикъла с ритуксимаб (Мабтера - MabThera) плюс циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон и показва изчезване на туморната маса, освен остатъчна 3.2х2.0 cm маса в лявата аксила, която показва леко усвояване на FDG (fluorodeoxyglucose),  подобна на тази на медиастиналния съдов сноп.

    Ексциозна биопсия на левия аксиларен възел показва дифузна склероза с откъслечно хронично възпаление и разпръснати пенести хистиоцити, но без доказателства за лимфом. Пациентът в момента е без прояви на заболяването след 18 месеца на проследяване след терапията.

(A) CT сканиране преди терапията

(B) PET сканиране преди терапията

(C) СТ след терапия

(D) PET след терапия.

SUV - стандартизирана стойност на поглъщане; макс. - максимална.

ПЕТ сканиране

Пример 3

Фигура 3: Позитронно-емисионна томография (PET) - позитивни остатъчни маси при пациент с Болест на Ходжкин, нодуларна склероза, IIA клиничен стадий. Пациентът е рестадиран с ПЕТ/КАТ два месеца след приключването на шест курса ABVD.

(A) ПET/KT образите показват повишено поглъщане, ясно видимо по-високо от медиастиналния съдов сноп в остатъчни структури в преден медиастинум, показващо персистиране на болестта;

(В) Проследяване чрез ПЕТ/КТ два месеца по-късно, показващо по-интензивно поглъщане на FDG;

(С) Трето ПЕТ/КТ изследване след четири месеца, показващо повишено поглъщане с допълнително ангажиране на нови структури показателно за прогресия на болестта. Пациентът е подложен на високодозова химиотерапия и автоложна стволовоклетъчна трансплантация.

ПЕТ скенер

Файл с пълните данни за използване на ПЕТ скенер при лечението на Лимфоми можете да изтеглите от тук: на български (.docx формат), на английски (.pdf формат).
 
Оригиналният английски файл е свален от: http://jco.ascopubs.org/content/25/5/571.full.pdf

 

Раздели


=> Новини и статии

=> Електронна библиотека

=> Обяви за лекарства

Полезни връзки


Блог за емоциите на моята Подкрепа по време на лечението

Българско Сдружение Лимфом

Facebook на Сдружение Лимфом

Група за взаимопомощ към Българско Сдружение Лимфом

Facebook група за споделяне и подпомагане на пациенти с лимфом

Информация за Лимфом

Европейска Коалиция на Онко Пациенти

Натурално лечение

Търси
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Реклами
Статистики