FacebookYouTubeEmail
Затваряне

Ако лимфомът се върне

I. При лимфом на Ходжкин

Да разберем понятията ремисия и рецидив.

Лимфом на Ходжкин рецидив Когато влезете в ремисия след лечението за лимфом на Ходжкин това означава, че лимфомът вече не може да се открие с помощта на тестовете, с които лекарите разполагат в наши дни. Ремисията може да бъде пълна ремисия, при която целият лимфом е изчезнал или може да бъде частична. Частична ремисия означава, че повече от половината от лимфома е изчезнал. Ако лимфомът се завърне, след като един пациент е влязъл ​​в пълна ремисия при първоначалния курс на лечение, това е известно като рецидив и някои хора с Ходжкинов лимфом ще получат рецидив. Рецидивът е най-вероятно да се случи в рамките на 2 години от края на първото си лечение. Лимфомът може да се върне в онази част от тялото, където е бил преди или може да засегне друга част от тялото Ви. Въпреки че рецидив се получава относително често, това може да бъде много стресиращо. Важно е да се запомни, обаче, че рецидивът на Ходжкинов лимфом може да се лекува и може да бъде излекуван.

 Какво би станало, ако получа рецидив?

 Ако все пак получите рецидив, Вашият лекар специалист ще иска да повторите някои от тестовете, които сте правили в началото, включително кръвни тестове и сканиране. По-нататъшното лечение ще се планира на базата на индивидуалното Ви положение, като се вземат предвид Вашите симптоми, резултатите от тестовете, цялостното Ви общо здравословно състояние и възрастта Ви. Лечението, което сте имали преди и как сте отговорили на него ще бъдат важни фактори, които лекарите ще вземат под внимание при взимане на решение за по-нататъшно лечение.

Какви лечения са налични за рецидивирал лимфом на Ходжкин?

 На хората с рецидив на Ходжкинов лимфом може да бъде предложено лечение с:

 • стандартна химиотерапия, наричана конвенционална химиотерапия;
 • лъчетерапия;
 • високодозова химиотерапия с трансплантация на стволови клетки;

 Бихте могли да получите стандартна химиотерапия, ако получите рецидив след като първоначално сте лекувани с лъчетерапия при ранен стадий на лимфом на Ходжкин. Хората, които получават рецидив след добър отговор на първоначална химиотерапия може също така да бъдат лекувани с химиотерапия стандартна доза.

 Самостоятелно лъчетерапия не се използва много често при хора с рецидивирал лимфом на Ходжкин, но тя може да се използва, ако лимфомът се появи отново в част от тялото Ви, която не е подлагана на лъчетерапия преди това или, ако лимфомът не е много чувствителен на химиотерапия. Понякога химиотерапия и лъчетерапия се използват заедно.

Високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови клетки

 Хората с рецидив на Ходжкинов лимфом често биват лекувани с високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови клетки. Тази форма на лечение отнема няколко седмици, като няколко от тях са в болница.

 Стволовите клетки са незрели клетки, които се използват от телата ни да се заменят повредените клетки и при пускането им в кръвния поток те пътуват до костния мозък, където се развиват в нови кръвни клетки. Трансплантацията на стволови клетки позволява на костния мозък да се възстанови от вредните странични ефекти на химиотерапията, което пък позволява да получите много по-високи дози химиотерапия, отколкото обикновено. Това помага да се подобрят шансовете на химиотерапията да излекува лимфома Ви.

 Това лечение включва първо събиране на стволови клетки от кръвта и след това съхраняването им. След това, много високи дози химиотерапия, понякога съчетани с лъчетерапия, се дават в продължение на няколко дни. Лечението с високи дози разрушава костния мозък и стволовите клетки, които обикновено се намират там. След високодозовото лечение ще Ви бъде дадена инфузия (система) или от:

 Хората с рецидивирал лимфом на Ходжкин обикновено получават автоложна трансплантация на стволови клетки. Алогенните трансплантация на стволови клетки се използват много по-рядко. Те са по-сложен вид трансплантация и не са подходящи за хора с по-крехко общо здравословно състояние. Високодозовото лечение и трансплантацията на стволови клетки е специализирано лечение и ще трябва да обсъдите ползите и рисковете от това лечение с Вашия екип в болницата.

 Ако Вашият Ходжкинов лимфом рецидивира след автоложна трансплантация на стволови клетки може да се лекувате с допълнителна стандартна доза химиотерапия или понякога с алогенна трансплантация на стволови клетки.

II. При индолентен Неходжкинов лимфом

  Да разберем индолентните лимфоми

 Много хора с индолентен неходжкинов лимфом нямат нужда от незабавно лечение – може да стоите без лечение в продължение на няколко месеца или дори години. Това е така, защото медицинският Ви екип смята, че ще сте по-добре без лечение, докато лимфома не започне да причинява по-голям проблем. Това се нарича “изчакване и наблюдение“. В крайна сметка, повечето хора с индолентен неходжкинов лимфом, като фоликулярен лимфом, ще се нуждаят от първоначално лечение. След това лечение те обикновено влизат в ремисия, което означава, лимфомът вече не може да се открие с помощта на съвременните тестове.

 Тези лимфоми обикновено се обострят отново след спокоен период от месеци или години и това се нарича рецидив. Лимфомът може да се върне в онази част от тялото, където е бил преди или може да засегне друга част от тялото Ви. Въпреки че рецидив се получава относително често, това може да бъде много стресиращо. Важно е да се запомни, обаче, че рецидивът на индолентен неходжкинов лимфом може да се лекува.

 Какво би станало, ако получа рецидив?

 Ако получите рецидив, Вашият лекар специалист ще иска да повторите някои от тестовете, които сте правили в началото, включително кръвни тестове и сканиране. По-нататъшното лечение ще се планира на базата на индивидуалното Ви положение, като се вземат предвид Вашите симптоми, резултатите от тестовете, цялостното Ви общо здравословно състояние и възрастта Ви. Лечението, което сте имали преди и как сте отговорили на него ще бъдат важни фактори, които лекарите ще вземат под внимание при взимане на решение за по-нататъшно лечение.

 Лечение на рецидив на индолентен неходжкинов лимфом

 Много хора с индолентен лимфом ще преживеят повече от един рецидив в хода на тяхното заболяване. Когато Вашият индолентен неходжкинов лимфом рецидивира, обикновено се прилага химиотерапия, често заедно с лечение с моноклонално антитяло (ритуксимаб (Мабтера – MabThera)) .

 Други възможности за лечение са:

 • самостоятелно ритуксимаб (Мабтера – MabThera);
 • лечение със стероиди;
 • високодозова химиотерапия и автоложна трансплантация на стволови клетки;
 • алогенна трансплантация на стволови клетки;
 • радиоимунотерапия;

 При радиоимунотерапията малка радиоактивна частица е прикрепена към моноклонално антитяло и то се насочва директно към лимфомната клетка.

 Ако се пристъпи към трансплантация, то хората с рецидивирал индолентен лимфом обикновено получават автоложна трансплантация на стволови клетки. Алогенните (от донор) трансплантация на стволови клетки се използват много по-рядко. При някои донорни трансплантации се използва „кондициониране с намален интензитет”, което включва използване на по-ниски дози химиотерапия и лъчетерапия. По-ниските дози са по-безопасни за по-възрастни хора, които не са способни да издържат на високи дози. Както е обсъдено по-горе високодозовото лечение и трансплантацията на стволови клетки е специализирано лечение и ще трябва да обсъдите ползите и рисковете от това лечение с Вашия екип в болницата.

 Трансформиране на индолентен в агресивен лимфом

 Понякога лимфомът на човек може да се промени, когато рецидивира. Индолентните лимфоми често се състоят от смес от бавнорастящи и по-бързо растящи клетки. Ако пропорцията на бързонарастващите лимфомни клетки нарасне, то лимфомът започва да действа по-скоро като агресивен. Този процес е известен като “трансформация”. Този трансформиран лимфом ще трябва да бъде третиран по същия начин, както и агресивна лимфома, която е рецидивирала.

III. При агресивен Неходжкинов лимфом

 Една част от пациентите с агресивен неходжкинов лимфом, като например дифузен едроклетъчен B-клетъчен лимфом ще получат рецидив. Най-голяма вероятност това да се случи е в рамките на 2 години от края на първото Ви лечение. Лимфомът може да се върне в онази част от тялото, където е бил преди или може да засегне друга част от тялото Ви. Въпреки че рецидивирането е сравнително често явление, то може да бъде много стресиращо. Важно е да се запомни, обаче, че рецидивът на агресивен неходжкинов лимфом може да се лекува и може да бъде излекуван.

 Принципно за агресивните неходжкнови лимфоми важат същите действия, които лекарят Ви би предприел и при Ходжкинов лимфом, и които са описани по-горе. Ще Ви се направят тестове, ще се прецени състоянието Ви и въз основа на миналото Ви лечение и отговорът на тялото Ви към него, ще се вземе решение за бъдещото Ви лечение.

 Лечение на рецидив на агресивен неходжкинов лимфом

 Лечението, което ще получите, ще зависи от това какъв вид агресивен лимфом имате и ще бъде съобразено с Вашата индивидуална ситуация. На повечето хора с рецидив на агресивен неходжкинов лимфом ще им се предложи допълнително химиотерапия. Ако се повлияват добре от това и общото им здравословно състояние е добро, може след това да се предложи химиотерапия във високи дози и автоложна трансплантация на стволови клетки.

 Други лечения, които се използват за рецидив на агресивен неходжкинов лимфом, включват:

 • терапия с моноклонално антитяло (например ритуксимаб);
 • лъчетерапия;
 • алогенна трансплантация на стволови клетки;

 Ще трябва да обсъдите ползите и рисковете от всяко едно лечение с Вашия екип в болницата. Важно е да се запомни, обаче, че рецидивите на всеки един лимфом могат да се лекуват.

 Оригиналните статии на английски език и в пълен вариант можете да намерите  тук:

 1. What happens if Hodgkin lymphoma comes back
 2. What happens when low-grade non-Hodgkin lymphoma comes back
 3. What happens if high-grade non-Hodgkin lymphoma comes back
 4. What happens when lymphoma relapses (comes back)
 5.        Transformation from low-grade to high-grade lymphoma

Източник: www.lymphoma-action.org.uk

Споделете знанието
Вижте още:
Как да разбираме разликата между…