FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Treanda Bendamustine Бендамустин
Treanda Bendamustine Бендамустин

Нова, по-ефикасна терапия при Неходжкинов лимфом

Бендамустин, Треанда
Бендамустин, Треанда

Комбинация от bendamustine и rituximab* може да се превърне в първи избор на терапия на индолентен Неходжкинов лимфом, измествайки схемата R-CHOP (rituximab + cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, vincristine, prednisone), са показали резултатите от проучване*, представени на 51-та годишна среща на Американското дружество по хематология (1).

  Според авторите, новият режим на лечение е с много по-добра поносимост и води до подобряване на преживяемостта и до увеличаване на честотата на пълна ремисия. Тези обнадеждаващи резултати е възможно да променят терапевтичния подход към фоликуларен лимфом, мантелно-клетъчен лимфом и индолентните Неходжкинови лимфоми.
  Обратно на агресивните форми, индолентните лимфоми са хронични заболявания, продължаващи дълго време и често трудни за лечение – химиотерапията при тях не постига значими резултати.
  В представеното проучване пациентите са рандомизирани на две групи – първата схема включва две дози bendamustine (90 mg/m2) и една доза rituximab (375 mg/m2) на всеки 28 дни, а втората – стандартен режим R-CHOP на всеки 21 дни за максимум шест цикъла. В анализа са включени резултатите при 513 болни, половината от които са имали фоликуларен лимфом (54% в първата и 56% във втората група), а останалите са били с мантелно-клетъчен лимфом и други индолентни форми. Всички пациенти са били симптоматични, с големи туморни маси.
  Терапията с двойната комбинация е била свързана със значително увеличаване на преживяемостта без прогресиране на заболяването до 54.8 месеца, в сравнение с 34.8 месеца при стандартната терапия (разлика от 20 месеца). Процентът на пълна ремисия с bendamustine + rituximab от 40.1% е значително по-голям от този на другата група – 30.8%. В допълнение към тези данни, авторите посочват, че нежеланите странични реакции са много по-малко при двойната комбинация и тя е добре толерирана.
  В групата на лечение с bendamustine и rituximab е бил прилаган по-рядко гранулоцитен колонии-стимулиращ фактор (granulocyte colony-stimulating factor – G-CSF) отколкото при получавалите R-CHOP (4% спрямо 20%).
При двойната комбинация е наблюдавана единствено по-честа еритематозна кожна реакция – уртикария или обрив (при 42 болни спрямо съответно 23 болни). (ОИ)
* MabThera (rituximab) на Roche (www.mabthera.com/portal/mabthera) е регистриран в България. MabThera одобрен в Европа за лечение на хронична лимфоцитна левкемия.
** bendamustine, продаван като Ribomustin в Германия и Швейцария от Mundipharma, но също така е известен и като Treanda на Cephalon в САЩ (www.treanda.com). Одобрен е от FDA като първа линия терапия на хронична лимфоцитна левкемия, но дозата, използвана за посоченото показание (120 mg/m2 на всеки три седмици), е много по-висока от прилаганата доза за лечение на индолентен лимфом в посоченото изпитване (90 mg/m2 на всеки четири седмици). Bendamustine е синтезиран за първи път в бившата ГДР през 1963 година и до 1990 година се продава само в тази държава.
*** Проучването (фаза 3) е ръководено от Германската изследователска група за индолентни лимфоми – German Study Group for Indolent Lymphomas (StiL)
Използвани източници:
  1. American Society of Hematology (ASH) 51st Annual Meeting: Abstract 405. Presented December 7, 2009 www.hematology.org/Meetings/Annual-Meeting
  2. www.spisaniemd.bg
Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
  Между 1000 и 1400…