FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Европейски план за рака
Европейски план за борба с рака

Европейски план за борба с рака

Нов подход на ЕС за превенция, лечение и грижи 

Ракът засяга по един или друг начин всеки от нас. През 2020 г. 2,7 милиона души в Европейския съюз са диагностицирани с болестта, а 1,3 милиона души са загубили живота си от това. Ракът е индивидуална диагноза, която има изключително въздействие върху самите пациенти, но също така сериозно засяга живота на техните семейства и приятели.

Днес Европа е дом на около 10% от световното население, но отбелязва около 25% от случаите на рак на света. Ако не се предприемат решителни действия, смъртните случаи от рак в ЕС ще се увеличат с повече от 24% до 2035 г., което ще го направи водеща причина за смърт в ЕС. Общото икономическо въздействие на рака в Европа надвишава 100 милиарда евро годишно.

Пандемията от COVID-19 силно засегна всички други здравни дейности, разрушаваща превенцията и лечението, забавяне на диагностиката, както и достъпа до лекарства. Откакто започна пандемията, броят на раковите диагнози е намалял, което предвещава силно увеличение на случаите в бъдеще.

В Европейския съюз

ЕС работи за справяне с рака от десетилетия. Въпреки това, последният европейски план за действие срещу рака е разработен в началото на 90-те години, а светът е отбелязал голям напредък в лечението на рака от тогава. Персонализираната медицина – съобразена с индивидуалните ситуации и нужди – има радикално променени прогнозите на пациентите.

Европа спешно се нуждае от подновен ангажимент за предотвратяване и третиране на рака, който отчита нарастващите предизвикателства и възможности за тяхното преодоляване, включително развитието на грижите за раковоболните. Имаме нужда от цялостен подход, който се фокусира върху пациента и максимизира потенциала на новите технологии и знание.

„Планът за борба с рак“ е отговорът на ЕС на тези нужди. Той отразява политическия ангажимент за действие срещу рака. Планът съдържа конкретни, амбициозни действия, които ще подкрепят, координират и допълват усилията на държавите-членки за намаляване на страданията, причинени от рак. Той отбелязва началото на нова ера, в която пациентите имат достъп до висококачествен скрининг, лечения и най-новите технологии.

Около 40% от случаите на рак са предотвратими. Ефективните стратегии за превенция на рака могат да предотвратят заболявания, да спасят стотици хиляди животи и да намалят страданието.

Четири ключови области на действие

Планът е структуриран около четири ключови области на действие с 10 водещи инициативи и множество подкрепящи действия. „Планът за борба с рака“ ще разполага с финансиране в размер на 4 милиарда евро, включително 1,25 милиарда евро от бъдещата програма EU4health.

I. Превенция чрез действия, насочени към ключови рискови фактори като тютюна (с цел да се гарантира, че по-малко от 5% от населението ще използва тютюн до 2040 г.), вредно потребление на алкохол, замърсяване на околната среда и опасни вещества. Освен това, кампанията “Здравословен начин на живот за всички” ще насърчи здравословните диети и физическа активност.

II. Ранно откриване на рак чрез подобряване на достъпа, качеството и диагностиката и подкрепата на държавите-членки, които гарантират, че на 90% от населението на ЕС, които отговарят на изискванията за скрининг за рак на гърдата, цервикален и колоректакен рак, се предлага скрининг до 2025 г. За подпомагане на постигането на това, ще бъде направена нова „Схема за раков скрийнинг“ (Cancer Screening Scheme), подкрепена от ЕС.

III. Диагностика и лечение чрез действия за гарантиране на по-добре интегрирани и цялостни грижи за онкоболните, и справяне с неравнопоставения достъп до качествени грижи и лекарства. До 2030 г. 90% от пациентите, които отговарят на критериите, трябва да имат достъп до Национални Комплексни Онкологични Центрове (National Comprehensive Cancer Centres), които ще бъдат свързани чрез нова европейска мрежа.

Освен това до края на 2021 г. ще бъде стартирана нова ииницатива “Диагностика и лечение на рак за всички”, за да се помогне за подобряване на достъпа до иновативна диагностика на рака и лечения. А нова Европейска инициатива за разбиране на рака (European Initiative to Understand Cancer – UNCAN.eu) ще помогне за идентифициране на индивиди с високо ниво на риск от развиване на най-честите ракови заболявания.

IV. Подобряване на качеството на живот на онкоболни пациенти, както и на онези, които са в ремисия. Това включва рехабилитация, проследяване за рецидив или метастатично заболяване, както и мерки за подпомагане на социалната интеграция и реинтеграция на работното място. Ще бъде стартирана “Инициатива за по-добър живот на пациентите с рак“, фокусирана върху проследяващите грижи.

Допълнителни инициативи

В допълнение на дейностите по четирите ключови позиции, за да се подкрепят научните изследвания и иновации, ще бъдат открити следните двигатели на промяна:

 • Център за знания относно рака (Knowledge Centre on Cancer – открит на 30.06.2021) в рамките на Съвместния изследователски център, за да помогне за координирането на научни и технически инициативи, свързани с рака, на равнище ЕС. Той ще действа като брокер на знанието, разпространявайки и улеснявайки прилагането на най-добрите практики. Ще работи за инициирането на нови действия по Плана.
 • Европейска инициатива за образна диагностика на онкологични заболявания (European Cancer Imaging Initiative) ще бъде създадена през 2022 г. за разработване на “атлас” на томографски образи, свързани с рака. Широк кръг от заинтересовани страни, болници, изследователи и иноватори ще получат достъп до анонимни изображения. Тя ще проследи изпълнението на предложението за създаване на Европейско пространство за здравни данни и ще включва планираните нови съоръжения за свързване на данните към инструменти като високопроизводителни компютри и AI, включително и бенчмарк критерии за алгоритми за скрининг на рак.
 • Особено внимание ще бъде обърнато на децата, чрез стартирането на “Инициатива в помощ на деца с рак” (Helping Children with Cancer Initiative), за да се гарантира, че децата имат достъп до бързо и оптимално откриване, диагностика, лечение и грижа.
 • През 2021 ще бъде учреден и Регистър на неравенствата по отношение на рака (Cancer Inequalities Registry) за идентифициране на тенденциите, различията и неравенствата между държавите-членки и регионите в ЕС.
 • Европейската информационна система за рака (European Cancer Information System) ще бъде разширена. Тя проследява раковата тежест в Европа. Тя ще включва нови показатели, включващи стадирането на рака и нов раздел за детски рак. Новите функции ще включват и по-подробни данни на поднационално ниво, като по този начин ще улеснят връзките с екологичните и социално-икономически данни.
Урсула фон дер Лейен
Урсула фон дер Лейен

Урсула фон дер Лейен, председател на ЕК, казва през февруари 2021:

“През 2020 г., докато всички ние се борим срещу пандемията COVID-19, много от нас водеха тиха битка. Битката срещу рака. През 2020 г. загубихме 1,3 милиона европейци от това заболяване.

За съжаление, броят на случаите нараства. Затова днес представяме плана за рак на Европа. Борбата на онези, борещи се с рак е и наша борба.”

В България

В началото на годината, проф. Асен Дудов предупреди в интервю пред Дарик, че след ковид кризата ще ни залее вълна от онкоболни и хора с усложнени заболявания, поради забавянето на профилактиката, диагностицирането и лечението на онкоболестите.

Председателката на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) Eвгения Александрова напомни в интервю за неслучващата се в България държавна стратегия за борба с рака. “Второ десетилетие у нас не се намира път към дългосрочна, непроменима стратегия, целяща да намали социалната и обществената тежест на болестта рак.

България пише национални здравни стратегии и планове за възстановяване, в които няма и дума за планирани противоракови политики. Очевидно нищо в политическата визия на днешните български управници не се е променило.

Време е социални и здравни политики да се съчетаят в онази симбиоза, която ще изтрие дълбоко вкорененото обществено разбиране, че да си болен от рак в България е еднозначно с мъчителна и унизителна гибел.“

През октомври 2021 на семинар, посветен на онко-хематологичните заболявания, стана ясно, че има и Български план за борба с рака, който можете да намерите тук: Национален план за борба с рака в РБ 2030
Източници на информация:

 • Комюнике за Плана [EN]: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
 • Позиция на ЕС за рака [BG]: https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_bg
 • Видео [BG]: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_bg
 • Прес издание 02.2021 [BG]: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_342
 • Interactive presentation of EC actions on cancer and their synergies:
  https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer/visualisation/cancer-connections-actions_en
 • Национални стратегии за борба с рака на отделни страни: http://www.epaac.eu/national-cancer-plans
 • Аудио-визуално представяне на иновации: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-166917
 • Заглавна графика: https://twitter.com/ECinBulgaria/status/1265182144739053568/photo/1
 • Europe’s Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2021-2025_cancer-roadmap_en.pdf

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Често срещани симптоми на лимфом…