FacebookYouTubeEmail
Затваряне
EU

Лечение и второ мнение в ЕС

Лечение и второ мнение в ЕС В днешно време се счита за напълно нормално и дори желателно да се получи второ медицинско мнение, особено в ситуация, когато препоръчаното лечение не се приема от пациента или той не е напълно сигурен какво му предстои.  Лекуващият лекар също би могъл сам да препоръча консултация и получаване на…

второ мнение пет скенер
второ мнение пет скенер

Второ мнение за разчитане на резултат от PET/CT скенер

  Освен диагностицирането и лечението, от изключителна важност е и правилното разчитане на резултатите от началното, междинното или крайното изследване с ПЕТ скенер (позитронно емисионна томография), което така широко се ползва вече. Има отделни страници за използването на PET при лимфомите, както и няколко конкретни примера на друга страница.    Писал съм как са минавали моите прегледи с…

Търсене на второ мнение
Търсене на второ мнение

Хематологични болници в България и чужбина. Второ мнение.

  Пациентите имат право, а в повечето случаи е и препоръчително, да поискат второ медицинско мнение. То цели не само да осигури и гарантира правилна диагноза и лечение, но и чрез него да се постигне максимално добър резултат за всеки пациент до пълното му излекуване. Ползата от „второ мнение“ може да бъде и потвърждението, че…

Благодаря Ви, д-р Хрисчев!

“Обикновена благодарствена мисъл, отправена към небето, е по-добра от всяка молитва.“ Готхолд Лесинг (1729-1781)   Използвам думите на моята главна и любяща Подкрепа (жена ми Станислава) по време на лечението ми, за да изкажа благодарност на д-р Васил Хрисчев, моят лекуващ лекар през 2012 в Болницата по Хематология в Дървеница, София, НСБАЛХЗ. От 2018 г., д-р Хрисчев работеше…