FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Здравни поведения и качество на живот
Здравни поведения и качество на живот

Изследване на качеството на живот

Връзка между здравните поведения и качеството на живот при пациенти с лимфом, които са преминали лечение и са в ремисия.

Публикувано онлайн на 21 ноември 2018 г. от Американското дружество по хематология.

 

 Предистория: Преживелите лимфом пациенти са изложени на риск от дългосрочни и късни ефекти от лечението, които могат да повлияят отрицателно на качеството на живот (КнЖQuality of life – QoL). Малко проучвания оценяват влиянието на промяната в здравните поведения – физическа активност (ФА), алкохол и пушене върху КнЖ, и по-конкретно при преживелите лимфом.

Методология: Пациентите са включени до 9 месеца след поставянето на диагнозата им. В началото и в края на 3-годишно проследяване (3ГП3-year follow-up – FU3), пациентите самооценяват КнЖ, тютюнопушенето, употребата на алкохол и ФА. На края на 3ГП,  пациентите дават сведения за промяна в здравните си поведения след поставянето на диагнозата.

 Качеството на живот се измерва чрез FACT-G (Функционална Оценка на Онко Терапия – Обща – Functional Assessment of Cancer Therapy – General). Oценките за общата и под-скалите са трансформирани в мащаб 0-100. Под-скали:

  • емоционално състояние (emotional well-being – EWB);
  • функционално състояние (functional well-being – FWB);
  • физическо състояние (physical well-being – PWB);
  • социално / семейно състояние (social/family well-being – SFWB);

Пациенти, които са попълнили по-малко от 80% от въпросите на КнЖ, са изключени.

 Резултати: В началото са оценени 2805 участници за КнЖ, от които 2025 са оценени на 3ГП. Средната възраст при поставяне на диагнозата е 62 години (интерквартилният размах е 52-69). Повечето са мъже (N = 1148, 56,8%), с напреднал стадий III-IV (N = 941, 62%) и ECOG статус на представяне <2 (N = 1935, 96%), т.е. активни и подвижни хора.

Тютюнопушене

 В началното оценяване, статусът по отношение на тютюнопушенето е текущ пушач, бивш пушач, непушач или не е наличен. Текущите пушачи имат значително по-ниски средни стойности на КнЖ (качество на живот) в сравнение с бившите и непушачите по всички под-скали (в таблицата).

Средни стойности на
КнЖ в началото
Текущи пушачиБивши пушачиНепушачи
Емоционално състояние757979
Функционално състояние717979
Физическо състояние868989
Социално / семейно благосъстояние869089
Обща оценка FACT-G678282

 Средният брой пакетни години на пушене* сред настоящите и бившите пушачи е 15.6. Налице е значителна отрицателна корелация на годините на пушене с функционалното и общото състояние. Т.е. колкото повече години пушене, толкова по-ниска оценка на общото състояние.

 При 3ГП (3 годишното проследяване), пушачите имат отново значително по-ниски средни резултати в сравнение с бившите и непушачите.

Средни стойности
на КнЖ след 3 г.
Текущи пушачиБивши пушачиНепушачи
Емоционално състояние838888
Функционално състояние808686
Физическо състояние899393
Социално / семейно благосъстояние838686
Обща оценка FACT-G828687

Употреба на алкохол

  В началното оценяване, статусът по отношение на употребата на алкохол е текуща употреба, бивша употреба, неупотребявал или не е наличен (n/a).

 Онези, които преди са употребявали алкохол, докладват за най-ниско ниво на общата функционална оценка FACT-G в сравнение с онези, които сега употребяват алкохол и онези, които никога не са употребявали (80 срещу 83 срещу 82, p <0.01) ).

Средни стойности на
КнЖ в началото
Текуща употреба на алкохолБивша употребаНеупотребявали
Функционално състояние797575
Физическо състояние898689
Социално / семейно благосъстояние898892
Обща оценка FACT-G838082

 С ред настоящите и бивши потребители на алкохол средният брой напитки на седмица е 3.4. Няма връзка между броя на напитките на седмица с КнЖ.

Физическа активност

 В началното оценяване, третината участници с по-висока физическа активност са имали значително по-добри средни резултати в сравнение с третината с най-ниска ФА и нисък индекс за удовлетвореността от живота (LSI – Life Satisfaction Index)

 При 3-годишното проследяване, тази по-активна третина от участниците продължават да съобщават за по-добри резултати по всички подкатегории и обща оценка FACT-G със значителна положителна корелация между постоянен индекс за удовлетвореността от живота и качество на живот.

 На третата година, физическата активност е отчетена като повишена (N = 107), намалена (N = 394) и без промяна (N = 495). Налице е значима взаимовръзка между увеличението на физическата активност с положителната промяна както по всички отделни показатели, така и в общата оценка FACT-G от изходното ниво до третата година.

 Изводи:

 Здравните поведения при преболедувалите от лимфом са съществено свързани с качеството на живот. По-добро качество на живот е свързано с неупотреба на тютюневи изделия, повишена физическа активност и умерена употреба на алкохол. Текущата консумация на алкохол, в сравнение с предишна употреба на алкохол, вероятно е свързана с цялостния здравен статус.

 Това ми напомня за рецептата, която един кардиолог написа на жена ми преди време – по чаша червено вино вечер с храната помага за нормализиране на сърдечния ритъм. Едно старо изследване за умерен прием на алкохол също потвърждава тази връзка с удовлетвореността от живота. Умерен означава без прекаляване!

 Увеличаването на физическата активност след диагностицирането с лимфома е свързано с повишаване на качеството на живот. По този начин, модифицирането на здравното поведение има потенциал да повлияе на КнЖ при пациенти в ремисия, след лечение на лимфом. Повече за това прочетете на страницата „Физическа активност при лимфом“.

* Пакетната година се определя като ежедневен прием на двадесет цигари в продължение на една година.

Източници:
www.bloodjournal.org
www.bloodjournal.org/figure
www.smokingpackyears.com

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
6 неща, които ми помогнаха…