FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Информация за клинични изпитвания (проучвания) в България
Информация за клинични изпитвания (проучвания) в България

Клинични изпитвания с фокус DLBCL (2023)

Фокус върху клинични изпитвания при дифузен В-едроклетъчен лимфом

Дифузният едър В-клетъчен лимфом (DLBCL) е най-често срещаният от B-клетъчните лимфоми. Обикновено това е бързо развиващ се неходжкинов лимфом със средна възраст на представяне 70 години, но може да се наблюдава във всички възрастови групи. Продължават клинични изпитвания, за да се проучат най-добрите комбинации от лечение, както за лечение от първа линия, така и за тези, чийто първоначален отговор на лечението не е бил пълен или продължителен.

👉 Свързани статии: “Какво е клинично изпитване (проучване)” и “Клинични проучвания от ASH 2020“.

Лечение от първа линия

В продължение на много години стандартът на лечение е химиотерапия с интравенозни лекарства циклофосфамид, винкристин, доксорубицин и преднизолон стероидни таблетки. Това се комбинира с таргетна терапия с антитела, наречена ритуксимаб (познато като Мабтера), която подобрява активността на химиотерапията, в комбинирано лечение, наречено R-CHOP. Обикновено на пациентите се дават шест терапии R-CHOP, прилагани на всеки 3 седмици.

За много хора това е успешно лечение, което води до ремисия. За съжаление, някои пациенти може да не получат никаква полза от лечението или да имат първоначален отговор, но след това заболяването да се върне. През последните десетилетия изследователите се опитват да подобрят ефективността на R-CHOP чрез добавяне на лекарства за химиотерапия, правейки лечението по-интензивно, използвайки различни антитела или добавяйки нови лекарства към R-CHOP, но всичко това без значителен напредък.

REMoDL-A: проучване, разглеждащо добавянето на акалабрутиниб към R-CHOP

Групата за лимфома към Националния институт за изследване на рака в Обединеното кралство (NCRI) в момента провежда клинично изпитване, за да види дали лекарство, наречено акалабрутиниб, може да подобри ефективността на R-CHOP химиотерапията. Acalabrutinib е таблетно лекарство, което се използва успешно за лечение на други лимфоми, включително мантелноклетъчен лимфом и хронична лимфоцитна левкемия. Той изключва сигнални пътища в В-клетките, които са свръхактивни при лимфома, по този начин предизвиквайки смърт на клетките.

Пилотно проучване, наречено ACCEPT, разгледа безопасността на добавянето на акалабрутиниб към R-CHOP. Доказано е, че е безопасно, не увеличава страничните ефекти на R-CHOP и е много ефективно. Сега акалабрутиниб с R-CHOP се тества спрямо стандартния R-CHOP по рандомизиран и безпристрастен начин и при много по-голям брой пациенти, за да се види дали е по-добър от стандартния R-CHOP.

Това проучване, проведено от Отдела за клинични изпитвания в Саутхемптън към Университета в Саутхемптън, се нарича REMoDL-A (Рандомизирана оценка на молекулярно направлявана терапия при дифузен едър В-клетъчен лимфом с Acalabrutinib). Провежда се в 50 болници в Обединеното кралство. Проучването също така ще се опита да види дали има пациенти с определени генетични маркери, които се наричат молекулярни подгрупи на DLBCL, които могат да имат особена полза от добавянето на акалабрутиниб към R-CHOP.

Рефрактерен и рецидивиращ DLBCL

За съжаление, някои пациенти може да нямат полза от химиотерапията с R-CHOP и може да се нуждаят от алтернативен избор на лечение. Ако няма намаляване на лимфома след химиотерапия или отговорът е много краткотраен, DLBCL се счита за рефрактерен.

Ако лимфомът първоначално е бил успешно лекуван, но след това се е върнал, това се нарича рецидив. Понастоящем, пациентите с рецидивиращ и рефрактерен DLBCL, и които са в добро общо състояние, се лекуват с химиотерапевтични лекарства, които действат по различен начин от тези в R-CHOP. Ако има отговор, се прави консолидация с висока доза химиотерапия. Възстановяването от страничните ефекти на тази високодозова химиотерапия става възможно чрез събиране на стволови клетки преди химиотерапията и след това връщането им обратно, след като високата доза химиотерапия е излязла от тялото.

R-ICE е комбинация от лекарствата ритуксимаб, ифосфамид, карбоплатин и етопозид и често се използва в тази ситуация за постигане на отговор преди високодозова химиотерапия. По-малко интензивни химиотерапии се дават на тези пациенти, които са по-възрастни или имат други медицински състояния. В момента, NCRI провежда две проучвания, добавящи нови лекарства към R-ICE с надеждата да подобри ефективността му.

Pola-R-ICE: проучване, разглеждащо добавянето на полатузумаб към R-ICE

Полатузумаб е антитяло, към което е прикрепена химиотерапевтична молекула. Той търси лимфоматозните В-клетки и само когато антитялото е погълнато от лимфомната клетка, се активира химиотерапията (вижте как работи Полатузумаб). Това е целенасочен (таргетен) начин за провеждане на химиотерапия. Досега е бил използван в комбинация с по-малко интензивни химиотерапии и наскоро получи одобрение от NICE за използване с R-CHP химиотерапия (без винкристин, тъй като полезното натоварване на химиотерапията е от същата група лекарства) при пациенти, които не са били лекувани преди това.

Pola-R-ICE в сътрудничество с Групите за изследване на лимфома от Германия, Испания и Австрия разглежда дали добавянето на polatuzumab към R-ICE химиотерапия води до по-добър отговор на терапията и по-висок шанс за преминаване към трансплантация на стволови клетки. Това е рандомизирано проучване, при което половината пациенти ще получават полатузумаб с R-ICE, а другата половина стандартния R-ICE. Това е голямо проучване с над 300 пациенти.

P+R-ICE: проучване, разглеждащо добавянето на пембролизумаб към R-ICE

Пембролизумаб (Pembrolizumab (Keytruda®)) е имунотерапевтично лекарство, което повишава имунната система за борба с рака. Нарича се чекпойнт инхибитор и позволява на имунната система да разпознава и убива клетките на лимфома. Той е ефективен и се е превърнал в стандарт за лечение на много видове рак, включително рецидивирал и рефрактерен лимфом на Ходжкин. В проучването P+R-ICE се търси да се види дали стимулирането на имунната система с пембролизумаб при химиотерапия с R-ICE е от полза при рецидивиращ и рефрактерен DLBCL.

В допълнение, изпитването търси отговор дали това лекарство помага във фазата на възстановяване на имунната система след трансплантация на стволови клетки. Оценката на пембролизумаб при DLBCL е в ранна част от развитието на клиничното изпитване. Проучването P+R-ICE търси предварителни доказателства за ефективността на DLBCL заедно с данни за безопасност. Пациентите в това проучване ще получат или пембролизумаб с R-ICE, или стандартен R-ICE, но за да има тежест към комбинацията с пембролизумаб, за всеки четирима пациенти, присъединили се към проучването, трима ще получат пембролизумаб с R-ICE.

👉 Свързани статии: “Таргетни лекарства за лимфом” и “Терапия с антитела за лимфом“.

Обмисляне на участие в клинично изпитване за DLBCL

Надяваме се, че този фокус върху новите терапии в DLBCL ще подобри ползата за пациентите. Решението за участие в клинично изпитване се влияе от много фактори, включително потенциала на лечението да доведе до по-добър резултат, възможни рискове и понякога необходимостта от допълнителни посещения в болница.

  Би трябвало да можете да получите повече информация от Вашия лекуващ лекар. Ако имате някакви въпроси относно това как да участвате в клинично изпитване или относно това как работят клиничните изпитвания, питайте лекарите, медицинските сестри или други професионалисти, които могат да помогнат с такава информация.

Информация за клинични изпитвания за България можете да получите от няколко сайта, които съм описал тук: Информация за клинични изпитвания / проучвания в България

Това е превод на статия от издание на списание “Lymphoma matters – пролет 2023“, което можете да намерите в раздел “Библиотека на английски” и да свалите в електронен вариант на английски език.

Преглед на информацията за проучванията е направена от професор Анди Дейвис, професор по хематологична онкология и
Джошуа Кади, старши мениджър на проучванията – водещ портфолио за лимфома, и двамата в Отдела за клинични изпитвания в Саутхемптън към Университета на Саутхемптън.

Информация за изпитванията:

  1. ACCEPT – https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/find-a-clinical-trial/a-trial-of-acalabrutinib-with-r-chop-for-people-with-diffuse-large-b-cell-lymphoma-accept
  2. REMoDL-A – https://www.southampton.ac.uk/ctu/trialportfolio/listoftrials/remodla.page
  3. Pola-R-ICE – https://doi.org/10.1182/blood-2022-165699
  4. P+R-ICE – https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05221645
  5. Photo by Kampus Production: https://www.pexels.com/photo/a-elderly-couple-seeing-a-counselor-8430302/
Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Брой 125 на LM* за…