FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Действие Brentuximab Vedotin
Действие Brentuximab Vedotin

Данни от клинично проучване на лечение с Брентуксимаб

  Проучване: Данните за петгодишна преживяемост подсказват, че Brentuximab Vedotin има потенциал да излекува пациенти с ходжкинов лимфом, които не са имали други опции за лечение

  Изпитване във Фаза II дава основание да се счита, че тази терапия трябва да бъде стандартно лечение за пациентите с рецидивиращ или резистентен на лечение лимфом на Ходжкин

   Публикувано на 18 юли 2016, Вашингтон, САЩ

  Данните за петгодишната преживяемост, публикувани онлайн на страницата на списанието на Американското дружество по хематология (ASH) – “Blood“, показват, че таргетната терапия Brentuximab vedotin (какво е Брентуксимаб?) може да е излекувала някои пациенти с лимфом, чието заболяване е продължавало да се развива, въпреки че са получили предишни терапии.

  Фаза II на това интернационално проучване изследва Brentuximab vedotin (BV) при пациенти с ходжкинов лимфом, които са получили рецидив след трансплантация на стволови клетки. Изследването съобщава, че 13 от 34 (38%) пациенти, които са постигнали пълна ремисия остават без заболяване в продължение на пет години и може би са излекувани. От тези пациенти, девет са получили само брентуксимаб ведотин (БВ).

  Брентуксимаб (БВ) е имунотерапия, която се насочва към CD30 – протеин на повърхността на някои лимфомни клетки и доставя силна доза химиотерапия, за да разруши клетката. Терапията е одобрена от Американската администрация по храните и лекарствата за използване при рецидивиращ или резистентен на лечение ходжкинов лимфом, и тя обикновено се предписва на пациенти, чието заболяване е прогресирало след автоложна трансплантация на стволови клетки, процедура, която запълва костния мозък със здрави стволови клетки от самия пациент след химио-лечение. Макар че БВ се превръща в стандарт за лечение, това е първото проучване, което наблюдава в дългосрочен план успеваемостта при такива пациенти, които са изчерпали всички други възможности за лечение.

  “За група от пациенти, за които обикновено виждаме обща преживяемост само от една до две години след рецидив от автоложна трансплантация на стволови клетки, фактът, че можем да докладваме такива трайни резултати след пет е невероятен,” заявява водещият автор доктор Робърт Чен, към City of Hope Cancer Research Center в Дуарте, Калифорния, САЩ. Имайки предвид 15-те пациента, които са все още в ремисия в края на това продължително проучване, д-р Чен казва: “Всеки ден, който тези хора продължават да прекарват с любимите си същества, е свидетелство за напредъка, който нашата общност прави в разбирането и победата над резистентните на лечение лимфоми. “

  В това проучване, на 102 пациента със CD30-позитивен ходжкинов лимфом се дава по една доза (1.8 мг/кг) от Брентуксимаб Ведотин чрез амбулаторна интравенозна инфузия (вливка) на всеки три седмици в продължение на до 16 цикъла. Преди да започне това изпитване, тези пациенти не са успявали да постигнат ремисия при средно 3.5 вида терапии, включително трансплантация на стволови клетки, която преди да съществува БВ, беше единственото потенциално лечение за тези, които не се влияеха от стандартната химиотерапия. Изследователите наблюдавали пациентите от техния първоначален отговор (пълно или частично намаляване на тумора) до прогресия на заболяването или смърт и продължили изпитването за около пет години след последното приложено лечение.

  При отбелязване на петгодишнината, 34 от 102-те пациенти са постигнали пълен отговор (изчезване на рака им за определен период от време) Около 64 процента от пациентите преживяват с или без заболяване (средна петгодишна обща преживяемост е 40,5 месеца) и около 52 процента преживяват без прогресия на заболяването. От тези 34 пациента, 13 (38%) са останали в ремисия в продължение на пет години, а още двама пациенти, чието заболяване не е прогресирало след вливането на BV са постигнали ремисия след алогенна трансплантация на стволови клетки (в която здрави стволови клетки са взети от донор и влети на пациента). Тези двама пациенти също продължават да са в ремисия пет години по-късно.

  “Важно е да се отбележи, че девет от пациентите с пълен отговор продължават да са в ремисия от над пет години, след като са получили само Brentuximab vedotin”, казва д-р Чен, “Фактът, че тези пациенти се справят толкова добре, дори и след пет години, осигурява нова перспектива за прогнозиране.”

  Д-р Чен допълнително отбелязва, че, въпреки че 56 от пациентите, лекувани в изпитването, са имали лека периферна невропатия (страничен ефект, който се характеризира с изтръпване на крайниците, често докладвани сред тези, лекувани с БВ), 88% съобщават, че симптомите затихнали с времето.

  В момента BV е предмет на няколко клинични проучвания. Важни сред тях са използването на BV преди автоложна трансплантация на стволови клетки при пациенти с ходжкинов лимфом, за лечение на допълнителни CD30-положителни лимфоми, както и при пациенти с рецидив или резистентни на лечение на неходжкинови лимфоми.

Източници:
www.hematology.org
www.bloodjournal.org

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
  Брентуксимаб (Brentuximab vedotin, търговско име Adcetris®)…