FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Лъчетерапия
Лъчетерапия

Лъчетерапията при лимфом увеличава риска от инсулт

  Инсултът като късен ефект от лъчетерапията при лимфом на Ходжкин поставя под въпрос ползата от нея.
  Проучване сочи, че пациентите, лекувани с лъчетерапия по повод лимфом на Ходжкин, имат значително повишен риск от инсулт следствие на лъчевото натоварване. В проучването отново се поставя проблема относно стойността на лъчетерапията при това заболяване.
  Лъчетерапията при лимфом на Ходжкин е обект на дебат от доста дълго време. Опонентите на лъчетерапията твърдят, че последната добавя рискове без явна полза и затова химиотерапията трябва да бъде единственият лечебен подход. Привържениците на лъчетерапията пък твърдят, че ефективността на химиотерапията е по-ниска от тази на комбинираната лъче- и химиотерапия.
  Проучването, публикувано в онлайн изданието на Journal of the National Cancer Institute, включвало 2201 пациенти с ранен лимфом на Ходжкин, лекувани с лъче- и химиотерапия между 1965 г и 1995 г и проследени за период от 17.5 години. Било установено, че в сравнение с общата популация, при тези пациенти се наблюдава двукратно повишен риск от инсулт и трикратно повишен риск от преходни исхемични атаки.
  Облъчването на врата и медиастинума било статистически значим рисков фактор за появата на исхемичен инсулт и преходни исхемични атаки. Други рискови фактори били по-младата възраст по време на лъчетерапията и наличието на хипертония. Химиотерапията не била свързана с повишаването на този риск.

  Повече за лъчетерапия можете да научите от страница “Лъчетерапия” и “Лъчетерапия при лимфом

Източник: www.doctorbg.com

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Вижте още:
  Има много ефективни лекарства…