FacebookYouTubeEmail
Затваряне

Нови терапии за фоликуларен лимфом

Европейското училище по хематология 2021

По време на 2-рата конференция на Европейското училище по хематология (ESH) „Как да диагностицираме и лекуваме лимфома“, във видеото отгоре говори професор Емануел Баши, Hospices Civils de Lyon, Лион, Франция. Лекарят отговаря на въпроса как можем да лекуваме по-добре пациенти с ранно рецидивиращ фоликуларен лимфом?

Емануел Баши започва, като заявява, че през 2020 г. остават предизвикателствата за лечение на пациенти с фоликуларен лимфом. Пациентите, които рецидивират през първите 1-2 години след имунотерапията, имат 5-годишна преживяемост само 40-50%. Той продължава да обсъжда прогностични фактори, които се използват както за прогноза, така и за наблюдение след лечението.

След това професорът насочва вниманието си към терапевтични средства. Обсъждат се съществуващите налични лечения по отношение на възрастта и немощта на пациентите.

Фоликуларният лимфом

Фоликуларният лимфом (FL) се свързва с повтарящи се рецидиви, налагащ продължително, интермитентно лечение през целия живот на пациента. Установените механизми зад фоликуларната лимфомагенеза включват В-клетъчен рецептор (BCR), “фосфоинозитид 3-киназа” (PI3K) и “В-клетъчен лимфом 2” (BCL2) пътища, както и нарушена епигенетична регулация и антитуморен имунен отговор.

Напредъкът на науката и по-доброто разбиране на механизмите, които стоят за ФЛ доведоха до проектирането и одобрението на редица целеви агенти (таргетни лекарства), които обещават един ден да заменят конвенционалната химиотерапия.

Следната фигура подчертава основните таргетни лекарства, одобрени или подложени на оценка за лечение на пациенти с FL. С изключение на леналидомид, който демонстрира насърчителни нива на отговор като лечение на първа линия в комбинация с анти-CD20 терапия, повечето агенти са запазени за еднократна употреба като лечение от трета линия за FL. Резултатите от клинични проучвания показват, че PI3K инхибиторите и епигенетичните регулатори са сред най-ефикасните монотерапии за FL.

Таблица със сигналните пътища и механизмите, които новите лекарства за ФЛ атакуват, за да поставят под контрол болестта

Нови терапии за ФЛ
Нови терапии за фоликуларен лимфом – виж таблицата отдолу

Терапии / таргетни агенти

Наименование на английски езикНаименование на български език
Axi-cel, axicabtagene ciloleucel;Axi-cel, CAR-T терапия Yescarta®
CD, cluster of differentiation;CD, клъстер на диференциация;
CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12;CXCL12, C-X-C мотив хемокинен лиганд 12;
CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4;CXCR4, C-X-C хемокинов рецептор тип 4;
EZH2, enhancer of zeste homolog 2;EZH2, подобрител на zeste хомолог 2;
HDAC, histone deacetylase;HDAC, хистонова деацетилаза;
mAb, monoclonal antibody;mAb, моноклонално антитяло;
PD-1, programmed death receptor 1;PD-1, програмиран рецептор за смърт 1;
PI3K, phosphoinositide 3-kinase;PI3K, фосфоинозитид 3-киназа;
PLC, phospholipase C;PLC, фосфолипаза С;
Tisa-cel, tisagenlecleucel.Tisa-cel, CAR-T терапия Kymriah®

* Удебелен шрифт на картинката показва агенти, одобрени от FDA – Американската администрация по храните и лекарствата;

Видове терапии

Лечение с антитела

Антителата са протеини на имунната система. Те помагат на организма да се бори с с микроорганизмите и другите заплахи. Моноклоналните антитела се изготвят в лаборатория за лечение на някои видове рак.

Ритуксимаб и обинутузумаб са терапии с антитяло. Те се прикрепват към протеин на повърхността на клетките, наречен CD20. Те бележат клетките, така че имунната Ви система да може да ги открие и да ги разруши. Те могат и директно да убиват клетки.

Киназни инхибитори

В клетките киназите са част от много химически пътища, някои от които контролират клетъчния растеж. Те променят действието на протеините, като прикрепят фосфати към тях. Киназните инхибитори са лекарства, които спират киназите в раковите клетки.

Киназните инхибитори при фоликуларен лимфом се прицелват в киназа, наречена PI3K. Иделализиб се прицелва в една форма на PI3K, наречена делта. Дувелизиб се прицелва в две форми на PI3K – делта и гама. Копанлизиб се прицелва главно в алфа и делта PI3K.

Имуномодулатори

Имуномодулаторите са лекарства, които модифицират някои части на имунната система. Леналидомид е имуномодулатор, който се използва за лечение на фоликуларния лимфом. С леналидомид може да се прилага ритуксимаб.

Радиоимунотерапия

Ибритумомаб тиуксетан е радиоимунотерапевтично лекарство. То се състои от моноклонално антитяло, прикрепено към радиоактивен атом (итрий 90). Ибритумомаб прилича на ритуксимаб, доколкото се прикрепя към CD20. След като се прикрепи към клетката, той освобождава лъчение, което убива клетката и околните клетки.

CAR T-клетъчна имунотерапия

Tisa-cel и Axi-cel се изработват от Ваши собствени T клетки. Вашите T клетки ще се вземат от организма и в лабораторията към тях ще се добави добави химеричен антигенен рецептор (CAR). Това програмира T-клетките да откриват лимфомни клетки. CAR T клетките ще се върнат чрез инфузия в организма, за да намерят и убият раковите клетки.

Комбинирани терапии

Въпреки че терапията с единични таргетни агенти демонстрира насърчителна ефикасност в условията на FL, този подход може да доведе до лекарствена резистентност. Следователно, нововъзникващите терапии за FL също включват режими, включващи два или повече целеви агента, с надеждата да се преодолее резистентността и да се подобрят допълнително резултатите на пациентите.

Данните от клиничните проучвания показват, че комбинираните схеми обикновено постигат по-дълбоки и по-трайни проценти на отговор. Примери за иновативни комбинациите, подложени на оценка за лечение на FL можете да намерите на този линк: https://lymphomahub.com/medical-information/targeted-agents-for-patients-with-follicular-lymphoma

Въпреки обещаващите нива на отговор, комбинираните схеми са свързани с повишена токсичност и затова клиничните проучвания за оценка на лекарствените комбинации за FL са от първостепенно значение.

Заключение

Ландшафтът на лечението на ФЛ напредва значително през последните години поради по-доброто разбиране на патологията на заболяването. Досега през 2021 г. два целеви агента са одобрени от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) в условията на FL – акси-цел и умбрализиб – и изследването на нови целеви лекарствени комбинации обещава допълнително подобряване на степента на отговор при пациенти с FL.

Източник: www.lymphomahub.com (4-June-2021) / www.facebook.com/lymphomahub

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Заболяване: Остра б-лимфобластна левкемия, 2013…