FacebookYouTubeEmail
Затваряне

Примери за ПЕТ

ПРИМЕРИ ЗА СКАНИРАНЕ С ПЕТ СКЕНЕР НА ПАЦИЕНТИ С ЛИМФОМ

 Към документа, който е представен на предишната страница, са добавени и няколко примера за използването на ПЕТ скенер при проследяване и ре-стадиране на пациенти с различни лимфоми. Тук можете да ги разгледате и тях:

Пример 1

 Фигура 1. Позитронно-емисионна томография (PET) – отрицателна остатъчна маса при пациент с Лимфом на Ходжкин, нодуларна склероза. Този пациент претърпява ре-стадиране с PET/CT сканиране 1 месец след лечение с шест цикъла на доксорубицин, блеомицин, винбластин и дакарбазин. Сканирането показва остатъчна маса в медиастинума с размери 5.0х3,7 cm, с поглъщане на FDG (fluorodeoxyglucose) видимо по-малко от това на медиастиналните кръвни структури (съдов сноп), (масата всъщност се явява фотопенична в сравнение с активността на околният медиастинален фон). Този пациент в момента е без прояви на заболяването, след 25 месеца проследяване след терапията.

(A) CT изображения;

(B) PET изображения

(C) насложени PET и CT изображения.

HU – Hounsfield единица; SUV –  стандартизирана стойност на поглъщане.

Пример 2

 Фигура 2. Позитронно-емисионна томография (PET) – отрицателна остатъчна маса при пациент с 3-та степен на фоликуларен / дифузен B-клетъчен неходжкинов лимфом. Този пациент е имал екстензивно лимфоматозно засягане при провеждането на PET/КТ в дясната част на врата, аксилите, паратрахеално, периаортално, както и двата ингвинални региона в допълнение към засягането на далака. PET/CT е направено 1 месец след завършване на шест цикъла с ритуксимаб (Мабтера – MabThera) плюс циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон и показва изчезване на туморната маса, освен остатъчна 3.2х2.0 cm маса в лявата аксила, която показва леко усвояване на FDG (fluorodeoxyglucose),  подобна на тази на медиастиналния съдов сноп.

 Ексциозна биопсия на левия аксиларен възел показва дифузна склероза с откъслечно хронично възпаление и разпръснати пенести хистиоцити, но без доказателства за лимфом. Пациентът в момента е без прояви на заболяването след 18 месеца на проследяване след терапията.

(A) CT сканиране преди терапията

(B) PET сканиране преди терапията

(C) СТ след терапия

(D) PET след терапия.

SUV – стандартизирана стойност на поглъщане; макс. – максимална.

 Пример 3

 Фигура 3: Позитронно-емисионна томография (PET) – позитивни остатъчни маси при пациент с Болест на Ходжкин, нодуларна склероза, IIA клиничен стадий. Пациентът е рестадиран с ПЕТ/КАТ два месеца след приключването на шест курса ABVD.

(A) ПET/KT образите показват повишено поглъщане, ясно видимо по-високо от медиастиналния съдов сноп в остатъчни структури в преден медиастинум, показващо персистиране на болестта;

(В) Проследяване чрез ПЕТ/КТ два месеца по-късно, показващо по-интензивно поглъщане на FDG;

(С) Трето ПЕТ/КТ изследване след четири месеца, показващо повишено поглъщане с допълнително ангажиране на нови структури показателно за прогресия на болестта. Пациентът е подложен на високодозова химиотерапия и автоложна стволовоклетъчна трансплантация.

Пет скенер

Файл с пълните данни за използване на ПЕТ скенер при лечението на лимфоми можете да изтеглите от тук: на български (.docx формат), на английски (.pdf формат).

Оригиналният английски файл е свален от: www.ascopubs.org

Източник: International Harmonization Project in Lymphoma

Споделете знанието
Вижте още:
 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕТ СКЕНЕР ПРИ…