FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Изображение ПЕТ скенер
Изображение ПЕТ скенер

Разчитане на ПЕТ скенер

Позитронно-емисионна компютърна томография. Лугано и Довил скала.

Триизмерно ПЕТ изображение Вече на много места в България има PET/CT апарати за позитронно емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ-скенер). С него е възможно да се визуализира патологично променения метаболизъм на органите чрез молекулярно изображение.

Това е най-бързо развиващия се образен метод от световен мащаб с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията. Като радиомаркер се използва предимно маркирана с флуор глюкоза – 18F-FDG. С този апарат се изследват предимно пациенти с тумори на белия дроб, гърдата, главата и шията, стомашно-чревния тракт, лимфоми, меланоми, с неясни възпалителни процеси, такива на които предстои лъчетерапия за точно планиране на облъчвания обем и др.

Термин: FDG-18 – флуородеокси глюкоза (FDG). Tова е „маркираната“ с радиактивно вещество глюкоза, която се инжектира в пациента и се проследява къде има най-високо натрупване или поглъщане на тази глюкоза в тъканите.

Лимфните възли, които поглъщат тази глюкоза интензивно се наричат “метаболитно активни”. Когато стойността на нивото на поглъщане е високо SUV (виж по-долу), тогава се приема, че има ракова активност.

Приложение при лимфоми (злокачествени новообразувания на лимфната и кръвотворната система)

При болест на Ходжкин, дифузен В-едроклетъчен неходжкинов лимфом, други типове агресивни НХЛ (средство на първи избор):

 • за стадиране преди начало на лечение;
 • оценка на терапевтичният отговор след 2-3 терапии (интерим (междинен) РЕТ, препоръчителна оценка по петстепенна скала – Deauville/Lugano);
 • рестадиране след приключване на лечението;
 • рестадиране при съмнение или доказване на рецидив/прогресия;

В случаите с FDG негативни лимфоми / инициално ниска утилизация на FDG, установени при стадиране или проведен първи FDG РЕТ по друга индикация,  последващата оценка следва да се извършва с други образни методи (с изключение на случаите с клинична или образна суспекция за трансформация при фоликуларен лимфом).

Класификация Лугано

Класификацията Лугано се отнася до диагностика, оценка, стадиране, реакция и проследяване на първични възлови лимфоми. Използва се патология за диагностициране на лимфом. FDG PET / CT може да идентифицира места за биопсия, включително несъответстващо заболяване и съмнение за злокачествена трансформация. Критериите за клинична оценка са описани и включени в класификацията.

Класификацията Лугано препоръчва петстепенната Довил скала (Deauville) за отчитане на отговора от FDG PET-CT.

Довилска петстепенна скала (Deauville)

Петточковата скала от Довил (Deauville 5PS) е международно препоръчителна скала за рутинно клинично докладване и клинични изпитвания с използване на FDG PET-CT при първоначално определяне и оценка на терапевтичния отговор при ходжкинов лимфом (HL) и някои видове неходжкинови лимфоми (NHL).

Употреба

Скенерът работи с визуална интерпретация на усвояването на FDG от тъканите. Той се възползва от две референтни точки на отделния пациент, които демонстрират относително постоянно усвояване на “маркирана” глюкоза при направата на серийни изображения. Двата референтни органа са медиастинумът (известен още като кръвен басейн) и черният дроб.

Термин: SUV – Стандартизирана стойност на усвояване (Standardized uptake value – SUV). Това показва в количествено отношение колко е натрупаната „маркирана“ глюкоза в даден орган или тъкан. Използва се за измерване на усвояването на глюкоза от дадено място и сравнението с двата референтни органа.

Система за точкуване

Скалата варира от 1 до 5, където 1 е най-добре, а 5 е най-лошото. Всяка FDG-наситен (или предишна FDG-наситена) лезия се оценява независимо:

 1. Степен 1 (Deauville score 1 или DS1): без поглъщане или без остатъчно поглъщане (при междинно използване по време на лечението);
 2. Степен 2 (Deauville score 2 или DS2): леко поглъщане, но под нивото на кръвния басейн (медиастинум);
 3. Степен 3 (Deauville score 3 или DS3): поглъщане над медиастиналното ниво, но под или равно на поглъщането в черния дроб;
 4. Степен 4 (Deauville score 4 или DS4): поглъщане леко до умерено по-високо от нивото на черния дроб;
 5. Степен 5 (Deauville score 5 или DS5): значително повишено усвояване или някаква нова лезия (при оценка на отговора);
 6. Deauville X – нови области на повишено усвояване на FDG, вероятно несвързани с лимфом;

Непрогресиращо заболяване

 • пълен метаболитен отговор (CMR):
  • резултат 1, 2 или 3 в нодални (възлови) или екстранодални места със или без остатъчна маса;
 • частичен метаболитен отговор (PMR):
  • резултат 4 или 5 с намалено усвояване в сравнение с изходните и остатъчните маси от всякакъв размер;
 • стабилно заболяване (SD) или липса на метаболитен отговор – прогресивна болест (PD):
  • резултат 4 или 5, без очевидна промяна в усвояването на FDG (глюкозата);

Прогресиращо заболяване

 • резултат 4 или 5 при всяка лезия с увеличаване на интензивността на поглъщане на FDG от изходното ниво (и / или нови FDG огнища, съответстващи на лимфома);

Кога се прави изследването

Препоръчва се FDG PET / CT сканиране да се направи:

 • минимум 3 седмици след края на лечението, но за предпочитане е 6 до 8 седмици след завършване на последния цикъл на химиотерапия;
 • 2 седмици след прием на стимулиращ фактор (GCSF);
 • 3 месеца след лъчетерапия.

Страници на сайта със свързано съдържание

 

Статията има чисто информативен характер и не претендира за пълнота. Винаги се консултирайте с лекарите си и искайте от тях да Ви обяснят подробно какви са резултатите от изследванията.
Всеки пациент и болест са различни и само лекар, който проследява болестта и лечението Ви ще може да разясни пълната картина на състоянието Ви.

Източници:

 • www.alexandrovska.com/bg/клиники-15/клиника-по-нуклеарна-медицина-19
 • www.s3.amazonaws.com/rdcms-snmmi/files/production/public/ACNM/ACNM_Scanner_Winter2019/ACNM%20Spotlights%20-%20Deauville%20scale%20and%20Lugano%20criteria%20for%20lymphoma.pdf
 • www.radiopaedia.org/articles/lugano-classification-pet-ct-treatment-response
 • www.radiopaedia.org/articles/deauville-five-point-scale?lang=gb
 • www.bg.vvikipedla.com/wiki/Positron_emission_tomography
 • www.petct.bg/pet-skener
 • www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/standardized-uptake-value
Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Европейското училище по хематология 2021…