FacebookEmail
Затваряне
Таргетна терапия

Таргетни лекарства за лимфом

 Тази страница дава информация за таргетни (прицелни) лекарства. Разберете какви са и намерете повече информация за лекарствата, които са от значение за вас.

Какво са таргетни (прицелни) лекарства?

 Таргетни лекарства се използват все повече и повече за хора с лимфом. Има много различни имена за таргетните лекарства. Може да чуете да ги наричат ​​„таргетни терапии“, „биологични терапии“ или „имунотерапии“.

 Цялото ви тяло е съставено от много различни видове клетки, които вършат различни задачи. Лимфомът се развива, когато тип бели кръвни клетки, които се борят с инфекцията (лимфоцити) не работят правилно и тези анормални клетки започват да се натрупват в тялото ви. Учените непрекъснато откриват повече за промените, които карат клетките да излязат извън контрол, което води до лимфом. Изследванията им помагат да намерят лекарства, които действат на анормалните клетки.

 Таргетните лечения засягат процесите в клетките. Те работят по различни начини да спрат раковите клетки да растат или да се делят, да накарат раковите клетки да умрат или да използват вашата собствена имунна система, за да помогнат на тялото ви да се освободи от раковите клетки. Таргетните лекарства действат върху клетките на лимфома по-точно от химиотерапията, намалявайки ефекта от лечението върху здрави клетки. Целта е да се намалят страничните ефекти от лечението, както и да се направи по-ефективно.

 Ритуксимаб е първото насочено имунотерапевтично лекарство, използвано за лечение на лимфом. Вече има биоподобни лекарства на ритуксимаб, които са нови лекарства, предназначени по същество да са същите като ритуксимаб и да действат по същия начин. Много други прицелни лекарства сега се използват за хора с лимфом, някои при рутинна употреба и много други в клинични изпитвания (изследователски проучвания, които тестват медицински лечения при хора).

Кой може да получи таргетни лекарства?

 Преди да могат да се използват рутинно, целевите лекарства се тестват в клинични проучвания, за да се уверят, че са безопасни и да се види колко ефективни са при лечението на лимфом. Клиничните изпитвания също помагат на лекарите да открият кой би се възползвал от лечението и дали новото лечение е по-добро от лечението, което обикновено се използва.

 Някои целеви лекарства, като ритуксимаб, вече се използват за много хора с лимфом. Други се използват за малко хора в специфични ситуации, често за:

 • хора, които са били лекувани преди, но се нуждаят от повече лечение, тъй като лимфомът им се е върнал (рецидивирал е);
 • хора, които не са реагирали добре на предишното си лечение (рефракторен лимфом);
 • хора, които не могат да имат друго стандартно лечение;

 Някои таргетни лекарства започват да се използват като първо лечение (първа линия) за хора с някои видове лимфом.

 Обърнете внимание, че лекарствата, описани на тази страница, са по-нови лечения, така че информация за възможните странични ефекти, включително късни ефекти (странични ефекти, които могат да се появят месеци или години след приключване на лечението), все още се събира. Вашият екип трябва да обсъди с вас най-актуалната информация, ако ще се лекувате с някое от тези лекарства.

Какви прицелни лекарства са одобрени за лимфом?

 Различните видове таргетни терапии работят по различни начини. Може да чуете да ги наричат ​​с името на активната съставка или с марката си (името на фармацевтичната компания за тях, което е посочено в скоби в списъка по-долу).

Видовете таргетни терапии, одобрени за употреба при хора с лимфом в Европа, включват:

➡️ лечение с антитела, например ритуксимаб, офтатумаб (Arzerra®) и обитутузумаб (Gazyvaro®);

➡️ комбинирани лечения, които използват антитела за доставяне на химиотерапия или лъчетерапия към лимфомните клетки, например brentuximab vedotin (Adcetris®) и Zevalin® (90Y-ибритумомаб тиуксетан);

➡️ лекарства, които блокират сигналите или функцията на определени протеини в лимфомните клетки, които, в зависимост от начина на работа, могат да бъдат групирани като:

 • блокери на клетъчния сигнал, например ibrutinib (Imbruvica®), idelalisib (Zydelig®) и temsirolimus (Torisel®)
 • протеазомни инхибитори, например бортезомиб (Velcade®)
 • имуномодулатори, които променят начина, по който работи имунната ви система, например леналидомид (Revlimid®)

➡️ програмирани индуктори на клетъчната смърт, които блокират протеините, които поддържат лимфомните клетки живи, например венетоклакс (Venclyxto®)

➡️ чекпойнт инхибитори , които позволяват на имунната система да разпознава и убива клетките на лимфома, например ниволумаб (Opdivo®) и pembrolizumab (Keytruda®)

➡️ CAR Т-клетки, където вашите собствени Т-клетки (вид бели кръвни клетки, които се борят с инфекцията) са генетично модифицирани, за да помогнат на имунната ви система да разпознае и убие клетките на лимфома, например axicabtagene clioleucel (Yescarta®) и tisagenlecleucel (Kymriah®) ,

Списък на таргетни терапии, одобрени за видове лимфоми

 Следващият азбучен списък показва какви лекарства в момента са одобрени за различни видове лимфом. Ако вашият тип лимфом не е по-долу, това означава, че няма целеви лекарства, одобрени за лечение на вашия тип лимфом към момента (края на 2019). Възможно е не всички да са налични в България.

Хронична лимфоцитна левкемия (CLL) / дребна лимфоцитна левкемия (SLL)

 • Ибрутиниб – Ibrutinib (Imbruvica®)
 • Иделалисиб – Idelalisib (Zydelig®)
 • Обинутузумаб – Obinutuzumab (Gazyvaro®)
 • Офатумумаб – Ofatumumab (Arzerra®)
 • Ритуксимаб – Rituximab (MabThera®)
 • Венетоклакс – Venetoclax (Venclyxto®)

Кутанен (кожен) Т-клетъчен лимфом (Cutaneous (skin) T-cell lymphoma)

Дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом (Diffuse large B-cell lymphoma)

 • Ритуксимаб – Rituximab (MabThera®)
 • CAR Т-клетъчни терапии: axicabtagene clioleucel и tisagenlecleucel

Фоликуларен лимфом (Follicular lymphoma)

 • Иделалисиб – Idelalisib (Zydelig®)
 • Обинутузумаб – Obinutuzumab (Gazyvaro®)
 • Ритуксимаб – Rituximab (MabThera®)
 • Ибритумомаб тиуксетан – 90Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin®)

Лимфом на Ходжкин (класически)

 • Брентуксимаб ведотин (Adcetris®)
 • Ниволумаб – Nivolumab (Opdivo®)
 • Пембролизумаб – Pembrolizumab (Keytruda®)

Първичен медиастинален В-клетъчен лимфом

 • Ритуксимаб – Rituximab (MabThera®)
 • CAR Т-клетъчна терапия: axicabtagene clioleucel

Мантелно клетъчен лимфом (Mantle cell lymphoma)

 • Бортезомиб – Bortezomib (Bortezomib Accord or Velcade®)
 • Ибрутиниб – Ibrutinib (Imbruvica®)
 • Леналидомид – Lenalidomide (Revlimid®)
 • Темсиролимус – Temsirolimus (Torisel®)

Системен анапластичен едроклетъчен лимфом (Systemic anaplastic large cell lymphoma)

 • Брентуксимаб ведотин (Adcetris®)

Макроглобулинемия на Валденщрьом (Waldenström’s macroglobulinaemia)

 • Ибрутиниб – Ibrutinib (Imbruvica®)

Проучвания на лимфомите и лекарства в развитие

 Разработването на лекарства е дълъг процес. Новите лекарства трябва да преминат през строги тестове, за да докажат, че техните потенциални ползи надвишават потенциалните им рискове, преди да бъдат одобрени. Много от лекарствата в клиничните изпитвания не показват достатъчно полза, за да бъдат подложени на допълнителни тестове.

 От друга страна, нови изпитвания показват възможност някои пациенти да постигнат ремисия само с таргетна имунотерапия от този вид. Например Фаза II на изследване на MD Anderson Cancer Center към Университета в Тексас, САЩ, намира комбинираната таргетна терапия за ефективна преди химиотерапията и предполага, че пациентите с  конкретен подтип на лимфом може да успеят да избегнат химиотерапията в бъдеще.

 Проучването разкрива, че комбинираната таргетна терапия, състояща се от ритуксимаб, леналидомид и ибрутиниб (RLI), има 84,6 % обща честота на отговор (ORR) и 38,5 % пълна степен на отговор (CRR), когато се прилага преди химиотерапия за новодиагностицирани пациенти със специфичен подтип на дифузен голям В-клетъчен лимфом (DLBCL). Изключително постижение!

Има много други начини за прицелване в лимфомните клетки и учените разработват и тестват лекарства, които действат по различни начини на вече описаните.

 

Източник: www.lymphoma-action.org.uk/about-lymphoma-treatment

Credit photo & trial: MD Anderson Center – Lymphoma trial finds combination targeted therapy effective prior to chemotherapy

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *

Вижте още:
Тази страница обяснява какво представлява…