FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Чаша вино намалява риска от лимфом, показва изследване в Обединеното кралство
Чаша вино намалява риска от лимфом, показва изследване в Обединеното кралство

Умерен прием на алкохол намалява риска от лимфом, показва изследване в Обединеното кралство

  Изследване, публикувано в Британското Списание за Рака (British Journal of Cancer), показва, че умереният прием на алкохол е свързан с намаляване на риска от редица често диагностицирани подтипове на лимфом.

  Изследването използва данни от проучване на Million Women, проучване в Обединеното Кралство, което проследи между 1996 и 2009 г. около 1.3 милиона жени на средна възраст (жени са проследявани в продължение средно на 10.3 години) до смъртта им, емиграция или регистрация на рак. Всички рискови фактори, които са имали, са били оценени чрез въпросник, а коригираните относителни рискове са били оценени чрез регресията на Кокс.

  Сътрудниците в изследването на Million Women докладват при проследяването за 9162 инцидентни случаи на хематологични видове рак, както и 2072 миелоидни ракове.

  Това, което открили е, че сред предимно “умерените пиячи на алкохол” тези с по-висок прием на алкохол са били с намален риск от развитие на дифузен едро В-клетъчен лимфом, (който е най-често диагностицирания неходжкинов лимфом) или фоликуларен лимфом (който е вторият най-често диагностициран неходжкинов лимфом).

  Те също така определили намален риск сред същите тези сътрудници за развитие на рак на плазмените клетки, като мултипленен миелом или остра миелоидна левкемия.

  Не би трябвало да изненада никой, че те също така установили, че по-високото потребление на цигари се свързва с повишен риск от лимфом на Ходжкин, зрели Т-клетъчни лимфоми и миелодиспластичен синдром (MDS), известен някога като пред-левкемийно състояние. MDS може да се развие в остра миеловидна левкемия.

  Изследователите смятат, че бъдещите изследвания трябва да се насочат към това да открият какъв е този механизъм, който може да се окаже, че позволява умерената консумация на алкохол да намали риска от миеломи и някои B-клетъчни лимфоми.

Тази статия не трябва да се възприема като основание да се прекалява с какъвто и да е вид алкохол. Съществуват различия в схващането за “умерено” количество алкохол в България спрямо това на Острова и тази разлика трябва да се отбележи. Чаша червено вино вечер с храната вероятно е приемлива умереност.

Източник: www.lymphoma-action.org.uk

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Вижте още:
  Инсултът като късен ефект…