FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Treanda Bendamustine Бендамустин
Treanda Bendamustine Бендамустин

Бендамустин е обещаващ и за рецидив на лимфом на Ходжкин

 Бендамустин показва обещаващи резултати при рецидивен и рефрактерен лимфом на Ходжкин.

 Резултатите от проучване във фаза 2 показват, че Бендамустин (Bendamustine) е приложима опция за лечение на пациенти с рецидив или рефрактерен лимфом на Ходжкин*, които са били лекувани преди това с всички възможни опции.

 Приблизително 30% от пациентите с лимфом на Ходжкин са с рефрактерен лимфом (б.пр. – който не се повлиява от лечение) или ще получат рецидив на болестта. Стандартното лечение за тази подгрупа пациенти традиционно е втора линия на терапия, последвана от автоложна трансплантация на стволови клетки (АТСК). Ако АТСК е несполучлива, средната преживяемост на пациентите е само 25 месеца, според информация, предоставена от изследователи.

 Bendamustine (Treanda, Cephalon) е алкилиращ агент с частична кръстосана резистентност към други алкилиращи агенти. Тази характеристика прави bendamustine привлекателен вариант за лечение на пациенти с рецидив.

 За настоящото изследване, д-р Алисън Дж. Московиц, хематолог и онколог в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, и колегите и изследвали ефикасността на bendamustine при пациенти с рецидивен или рефрактерен лимфом на Ходжкин.

 Изследователите са анализирали 36 пациенти между юли 2008 г. и декември 2010 г., като средната възраст на пациентите е 34 години.

 Всички пациенти са били с тежка предшестваща терапия. Средният брой на предшестващи терапии е бил четири. Седемдесет и пет процента от пациентите са с рецидив след АТСК. Шест пациенти са били с рецидив след алогенна трансплантация на стволови клетки (алоТСК).

 Пациентите получавали по 120 мг/м ² bendamustine като 30-минутна инфузия на ден 1 и 2 на всеки 28 дни, според проучването.

 Средното проследяване за пациентите е 19 месеца. От 36 пациенти, 34 са били годни за отговор на изследването.

 За първичната крайна точка на изследването служил общия клиничен отговор. Като вторична крайна точка служило насочване към алоТСК за подходящите за това пациенти към момента на записването им.

 Според резултатите от анализа, 12 пациенти постигат пълен отговор и седем постигат частичен отговор, което се равнява на обща честота на отговор от 53%. Средната продължителност на отговора е 5 месеца.

 Изследователите съобщават и за отговори при пациенти с предшестващо рефрактерно заболяване, предшестваща АТСК или алоТСК, но не са наблюдавали отговор сред пациенти, които са получили рецидив в рамките на 3 месеца след АТСК.

 Пет пациенти стигат успешно до алоТСК след лечение с bendamustine.

 Най-честите обратими нежелани реакции включват тромбоцитопения (20%), анемия (14%) и инфекция (14%).

 “С отговор от 53% сред пациенти, които са били тежко лекувани преди това, bendamustine се оказва добър вариант за пациенти с рецидивен и рефрактерен лимфом на Ходжкин, които могат да продължат към трансплантация на стволови клетки.” казват Московиц и колеги.

 Изследователите заключават, че са гарантирани бъдещи проучвания, които да оценят bendamustine в съчетание с други агенти, за да се подобри общата степен на повлияване и продължителност на отговора.

* Рецидивиращ рак, получаване на рецидив: рак, който се появява след период на подобрение на пациента. Без значение е дали ракът е лекуван или нелекуван.

* Рефрактерен рак: рак, който се оказва устойчив, или не отговаря на лечение. Без значение е дали ракът показва устойчивост на лечението още веднага или резистентността се развива по време на лечението, той се нарича рефрактерен.

Източници:
www.healio.com
www.relapsed-lymphoma.cancertreatment.net

 

Друго изследване за Бендамустин можете да прочетете ТУК.
Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Показания / Приложения  Плазмените и…