FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Действие Brentuximab Vedotin
Действие Brentuximab Vedotin

Какво е Брентуксимаб (Brentuximab vedotin, Adcetris®)

  Брентуксимаб (Brentuximab vedotin, търговско име Adcetris®) е ново лекарство, разработено в последните години. Това е противораков препарат, който се състои от моноклонално антитяло, свързано с вещество, предназначено да убива раковите клетки. Това вещество се доставя до раковите клетки от моноклоналното антитяло.

  Механизъм на действие: Моноклоналното антитяло представлява белтък, който разпознава определени ракови клетки. Така брентуксимаб спомага за освобождаването на антинеопластичен агент, който води до клетъчна смърт чрез апоптоза, селективно в туморните клетки, експресиращи белтък CD30.

  Ритуксимаб (Мабтера) е подобно лекарство, което е по-познато на българските пациенти, но Ритуксимаб се използва в различни ситуации от Брентуксимаб, тъй като неговата цел е протеинът CD20, който се намира само на повърхността на В лимфоцитите.

  От няколко години Брентуксимаб се използва и в България. Проучванията и клиничните изпитвания дават доста обещаващи резултати. По-подробна информация за проучване за петгодишната преживяемост на пациенти, които не са имали други опции за лечение, можете да намерите на следната страница.

  Дозов режим: прилага се чрез интравенозна инфузия в дози от 1.8 мг/кг за 30 минути на всеки 3 седмици.

  Брентуксимаб се използва за лечение на:

 1.   Класически лимфом на Ходжкин (CD30+ HL), който:
 • не се повлиява от или се възобновява след вливане в тялото Ви на Ваши собствени здрави стволови клетки (автоложна трансплантация на стволови клетки), или
 • никога не се е повлиял от или се възобновява след най-малко две предшестващи лечения, и когато не може да Ви се приложи допълнителна комбинирана противоракова терапия или автоложна трансплантация на стволови клетки.
 1. Класическият лимфом на Ходжкин експресира специфични белтъци на клетъчната повърхност, които са различни от не-класическия лимфом на Ходжкин.
 1.  Брентуксимаб ведотин се използва и за намаляване на вероятността от повторна поява (рецидив) на класически лимфом на Ходжкин след автоложна трансплантация на стволови клетки при пациенти с определени рискови фактори. Също така се използва за лечение на възрастни пациенти с CD30+ HL, изложени на повишен риск от рецидив или прогресия след автоложна трансплантация на стволови клетки.
 1.  Брентуксимаб ведотин се използва за лечение на системен анапластичен едроклетъчен лимфом, намиращ се в лимфните възли и/или в други части на тялото, който:
 • не е реагирал на други видове противоракови лечения, или
 • се е възобновил след предходно противораково лечение.
 1. Брентуксимаб ведотин се използва за лечение и на кутанен (кожен) Т-клетъчен лимфом (Cutaneous (skin) T-cell lymphoma) за хора, които са получили поне един курс на системна химиотерапия.

 Как действа Брентуксимаб?

  ADCETRIS® е конюгат антитяло-лекарство, състоящо се от моноклонално антитяло към CD30 (рекомбинантен химерен имуноглобулин G1 [IgG1], произведен по рекомбинантна ДНК технология в клетки от яйчници на китайски хамстер), което е свързано с антимикротубулното средство монометил ауристатин E (MMAE).

  На снимката е добре визуализирано как лекарството се доставя до клетката, преминава клетъчната стена и бива освобождавано вътре в клетката, за да предизвика нейната смърт. Кликнете върху нея, за да я разгледате увеличена.

Възможни реакции при вливане

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Реакциите, свързани с вливането, могат да бъдат:

 • обрив
 • задух, затруднено дишане, кашлица, стягане в гърдите, висока температура
 • болка в гърба, втрисане
 • главоболие, гадене или повръщане

  Като цяло този вид реакции възникват в рамките на минути до няколко часа след приключване на вливането. Въпреки това, те могат да възникнат след повече от няколко часа след приключване на вливането, но това не е често. Затова може да Ви бъдат дадени други лекарства, като например – антихистамини, кортикостероиди или парацетамол за намаляване на някои от реакциите по-горе, ако вече сте имали такива при получаването на този тип лекарство.

  Ако смятате, че по-рано сте имали подобна реакция, кажете на Вашия лекар ПРЕДИ да Ви бъде приложено това лекарство. Кажете веднага на Вашия лекар, ако забележите странни симптоми.

  Цялата брошура с пълна информация за лекарството можете да намерите ТУК.

  Данните от фаза II на проведено изпитване подсказват, че Brentuximab Vedotin има потенциал да излекува пациенти с ходжкинов лимфом, които не са имали други опции за лечение. Данните от проучването, публикувани на 18 юли 2016 година можете да намерите в следващия пост – Проучване: Данни за петгодишна преживяемост при употреба на Brentuximab.

Източници:
www.apteka.framar.bg
www.ema.europa.eu
www.cancerresearchuk.org

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Вижте още:
Как да разберем емоциите си…