FacebookYouTubeEmail
Затваряне

Клинични изпитвания от ASH 2022

Новости от конференцията на ASH

През януари се състоя конференция, която представи акцентите от 64-тата годишна среща на Американското дружество по хематология (ASH). Клиничните експерти описват някои от най-новите разработки в хематологията. Професор Кристофър Фокс, консултант хематолог в университетските болници в Нотингам, очертава вълнуващите изследвания, провеждани във всички области на лимфома. Срещата подчерта колко активна и ангажирана е изследователската общност на лимфома, с много обещаващи нови възможности за лечение в процес на подготовка.

Изпитванията включват проучвания, свързани с множество видове лимфоми. За бърз достъп до секция, кликнете на:

👉 Вижте страниците “Какво е клинично изпитване (проучване)” и “Информация за клинични изпитвания (проучвания) в България“.

👉 Свързана страница: Таргетни лекарства за лимфом

Биологията на лимфом

Д-р Джесика Окосун, онкологичен институт Бартс, Лондон.

Разбирането на биологията на лимфома може да информира много области на диагностика и лечение. Настоящите изследвания търсят отговори на въпросите:

 • Може ли микросредата на лимфома да предскаже резултатите от лечението? Проучванията при дифузен едър В-клетъчен лимфом (DLBCL) показват, че това е сложна област, но може да се използва в бъдеще, за да помогне при избора на терапия.
 • Могат ли биомаркерите в кръвта да помогнат за прогнозиране кой ще се повлияе от лечението? Анализирането на данни от клинични изпитвания може да помогне да се определи за кого ще бъдат от полза новите имунотерапии като CAR T-клетъчна терапия.
 • Може ли биомаркерите да се използват за оценка на успеха на лечението? Използването на биомаркер, наречен „ctDNA*“, за да се предвиди кой има вероятност да получи рецидив след лечението, може скоро да се възприеме в клиничната практика.

* Циркулираща туморна ДНК (ctDNA) се намира в кръвния поток и се отнася до ДНК, която идва от ракови клетки и тумори. Повечето ДНК се намират в ядрото на клетката. Когато туморът расте, клетките умират и се заменят с нови. Мъртвите клетки се разграждат и тяхното съдържание, включително ДНК, се освобождава в кръвта.

👉 Вижте статията на АПОЗ – “Биомаркерите в онкологията – при диагностика, лечение и проследяване

Ходжкинов лимфом

Професор Греъм Колинс, Оксфордска университетска болница

За класически лимфом на Ходжкин в напреднал стадий:

 • Ранните резултати от проучването HD21 показват намаляване на свързаните с лечението странични ефекти с BrECADD (схема на лечение, включваща брентуксимаб ведотин) в сравнение с e-BEACOPP (стандартната схема на химиотерапия). Този процес продължава.
 • Дългосрочното проследяване на проучването RATHL подкрепя използването на междинно PET-CT сканиране след 2 цикъла на лечение за корекция на по-нататъшното лечение. Пропускане на блеомицин от схемата на лечение при хора с отрицателно междинно сканиране не повлиява на крайния резултат на пациентите. Потвърждава безопасността както на деескалацията, така и на интензификацията на химиотерапията.

Инхибиторите на контролните точки (вид имунотерапия) са били в центъра на следните изследвания:

 • Проучването във фаза II NIVAHL потвърждава ефикасността и безопасността на базираното на nivolumab лечение на лимфом на Ходжкин в ранен стадий. Бъдещите изпитвания ще продължат това, като проучването INDIE изследва ХЛ лечение от първа линия без химиотерапия и лъчетерапия при пациенти с оптимален отговор. Изследва Tislelizumab – PD-1 инхибитор (programmed cell death protein-1 (PD-1)).
 • Проучването NICE показва обещаващи резултати за nivolumab като лечение на рефрактерен и рецидивиращ ХЛ. Добавянето на фавезелимаб, LAG3 инхибитор, е обещаващ подход към лечението на тези с рецидив на ХЛ след предшестващо лечение с инхибитор на контролни точки (проучване MK-4280-003).

👉  Вижте и данните от предишен конгрес по отношение на Ходжкинов лимфом

Агресивни и лимфоми на ЦНС

Д-р Уенди Осбърн, NCCC, Нюкасъл

Редица проучвания са фокусирани върху това дали може да се подобри стандартната опция за лечение R-CHOP за дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом (DLBCL).

 • Проучването REMoDL-B показва, че добавянето на бортезомиб, протеазомен инхибитор, към R-CHOP може да подобри резултатите при пациенти с DLBCL тип „активирани B-клетки“. Това предполага, че профилирането на генната експресия може да бъде важно за определяне на индивидуалния избор на лечение.
 • Проучването POLARIX показва, че лечението с полатузумаб ведотин, конюгат антитяло-лекарство, и R-CHP подобрява резултатите в сравнение с R-CHOP за хора с нелекуван преди това DLBCL.
 • Анализът на данните от множество проучвания показва, че по-интензивен режим на лечение, прилагащ химио-имунотерапия на всеки 14 дни (R-CHOP14), подобрява резултатите от лечението за първичен медиастинален голям В-клетъчен лимфом (PMBCL) в сравнение със стандартния режим на всеки 21 дни (R-CHOP21).

Изследванията потвърждават, че автоложната трансплантация на стволови клетки (ТСК) все още е важен компонент от лечението на лимфома на централната нервна система (ЦНС) при млади пациенти в добро общо състояни. Автоложна ТСК също трябва да се обмисли при по-възрастни пациенти с резултати от проучването MARTA, показващи подобни проценти на преживяемост с тези, наблюдавани при по-млади пациенти.

Първичен лимфом на централната нервна система (PCNSL)

Д-р Едуард Пойнтън, д-р Арун Джа, Дейвид Хауърт и професор Крис Фокс

ПЛЦНС е бързо развиващ се В-клетъчен неходжкинов лимфом, който засяга мозъка и централната нервна система. В момента има две клинични изпитвания, изследващи нови и модифицирани лечения, целящи да подобрят резултатите за хора, засегнати от този рядък лимфом.

OptiMATe: Проучване във фаза III за пациенти с новодиагностициран ПЛЦНС

Много пациенти понастоящем се лекуват с химио-имунотерапевтичен протокол, наречен MATRix, който може да бъде много ефективен, но също така може да причини сериозни странични ефекти и рискове за някои пациенти. Проучването OptiMATe има за цел да намали интензивността и продължителността на лечението с MATRix, като същевременно подобри степента на ремисия и преживяемост при пациенти с новодиагностициран PCNSL.

PRIZM+: Проучване за пациенти с вече лекуван ПЛЦНС

Това проучване изследва целево лечение (занубрутиниб) при хора, чийто ПЛЦНС не е отговорил или е получил рецидив след първоначално лечение със стандартна химиотерапия. Занубрутиниб блокира важни клетъчни сигнални пътища и е доказано, че е ефективен при други видове В-клетъчен лимфом.

ASH-2022 Lymphoma Matters

Мантелноклетъчен лимфом. Индолентни не-Ходжкинови лимфоми.

Д-р Тоби Ейър, Оксфордски университетски болници

Резултатите от проучването TRIANGLE показват, че добавянето на ибрутиниб (Имбрувика), инхибитор на BTK, към стандартната опция за лечение (химио-имунотерапия, последвана от автоложна трансплантация на стволови клетки (ASCT) и поддържаща терапия с ритуксимаб) може да подобри резултатите за хората с мантелноклетъчен лимфом (MCL). Проучването също поставя под въпрос необходимостта от ASCT в този режим на лечение, което потенциално позволява на пациентите с MCL да избегнат свързаната токсичност. Анализът на данните продължава.

Проучването BRUIN изучава лекарство, наречено пиртобрутиниб, обратим инхибитор на BTK, при хора с рецидивиращ или рефрактерен неходжкинов лимфом. Последните анализи показват високи нива на отговор на лечението и благоприятен профил на безопасност за тези с MCL или макроглобулинемия на Валденщрьом. Предходните данни показаха, че пиртобрутиниб обикновено се понася добре и изглежда причинява по-малко сериозни странични ефекти от ибрутиниб.

Дванадесет години проследяване в проучването „Watch & Wait“ показва, че монотерапията с ритуксимаб при пациенти с асимптоматичен фоликуларен лимфом може да удължи времето, преди да се наложи допълнително лечение. Дългосрочното проследяване показва, че ритуксимаб срещу “активно наблюдение” при пациенти с асимптоматичен фоликуларен лимфом с ниско туморно натоварване е много ефективен при забавяне на времето за ново лечение без вредно въздействие след следващата линия на терапия.

👉 Вижте страницата “Активно наблюдение за индолентни лимфоми“.

Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) или дребноклетъчен лимфоцитен лимфом (ДЛЛ)

Д-р Пиърс Патън, Кралски колеж в Лондон

Клиничните изпитвания остават важна възможност за хората със CLL. Две нови терапевтични области, подложени на клинични изпитвания, са:

 • Дублетна терапия. Резултатите от проучванията GLOW и CAPTIVATE показват обещаващи резултати след комбинирано лечение с ибрутиниб (imbruvica) (инхибитор на BTK) и венетоклакс (инхибитор на BCL-2) като първа линия на лечение за хора с нелекувана ХЛЛ. Проучването FLAIR остава отворено, като се разглежда дали пациентите с високорискови генетични промени се възползват от това двойно лечение.
 • Ковалентни BTK инхибитори. Рандомизираното фаза 3 проучване ALPINE предполага, че занабрутиниб, следващо поколение BTK инхибитор, дава по-добри резултати от ибрутиниб за рецидивираща и рефрактерна ХЛЛ.

👉  Вижте и данните от предишен конгрес по отношение на CLL / SLL

Това е превод на статия от последното издание на списание “Lymphoma matters – лято 2023“, което можете да намерите в раздел “Библиотека на английски” и да свалите в електронен вариант на английски език.

Преглед на информацията за проучванията е направена от професор Кристофър Фокс, доктор Джесика Окосун, д-р Тоби Ейри, д-р Уенди Озбърн, д-р Пиърс Патен, проф. Греъм Колинс и др.

Годишен доклад може да бъде намерем тук: “2022 Annual Report“,

Cover Photo from official ASH site
Other images from Lymphoma Action

Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Брой 126 на LM* за…